ตัวตรวจสอบนานาชาติ (10 x 10) คลับ Soest/Baarn
 
 
DCGE op DamVakantie
Thailand open 2016
Pattaya mei 2016

Terwijl traditioneel deze periode de grutto's terugkeren uit Afrika,
trekt een flink deel van de dammers uit Eemland en 't Gooi naar Thailand.

Natalia Shestakova - Hans Loots
Natalia Shestakova - Hans Loots
รูปถ่าย : http://thailandopen.nl/


Marut Banchuen
Marut Banchuen - Walter Thoen
Walter Thoen

White could win a piece or quickly the game with 27-22! 18x27, 37-31 17-22, 26-21 28-32, 34-29 24x42, 48x17 27-32, 30-24 16x27, 31x22 19x30, 35x24 de hoofdvariant waarbij zwart gelijk kan opgeven. Zwart had dus tussentijds beter tevreden met één schijf achter kunnen doorspelen. Door Walter niet gezien, wat begrijpelijk is, vermoedelijk was het de computer.

Hans Loots
Hans Loots - Natalia Shestakova
Natalia Shestakova

Shestakova is hier aan zet met licht voordeel, kiest hier m.i. de verkeerde weg. 28-22? 10-14, 22-17 11x31, 37x17 14-20, 25x14 9x20, 36-31 8-12, 17x8 3x12, en de rollen zijn omgedraaid, Hans heeft voordeel.

Hans Loots
Hans Loots - Natalia Shestakova
Natalia Shestakova

Hier is voor wit al niets meer te halen, er moet 33-28 17-21, (ook 17-22 is remise) 28x30 25x34, 35-30 34x25, 27-22 21-27, 22x31 29-34 en probleemloos remise.

Nona Savina
Nona Savina - Hans Loots
Hans Loots

Zwart aan zet, 13 mag natuurlijk niet aangeraakt worden, maar 20-24 zou kunnen. Savina gaat ervoor om zwart te laten vastlopen. 9-14, 29-23 14-19, 23x14 20x9, 33-29 9-14, 39-33 13-19, 32-28 zie volgend diagram.

Nona Savina
Nona Savina - Hans Loots
Hans Loots

Savina is overtuigd, wit loopt vast. 12-18?? 28-22! 17x39, 34x43 25x23, 26-21 16x27, 31x3 en dan mag Hans van pech spreken, want met 23-29 enzv. zit er nog remise in. Maar ja, Hans had dus 28-22! ook niet gezien en speelde 38-32 en was verder “Hansloos”

Hans Loots viert eclatant succes van de eerste ronde, Grootmeesteres N. Shestakova wordt gelijkwaardig op remise gehouden.

Vele complimenten volgen, helaas in de volgende partijen domper na domper.

In de vijfde ronde alweer mis tegen N. Savina, te gemakkelijk schijf verlies, maar sportief door gespeeld, (anderen geven te gemakkelijk hun partij op na schijfverlies) en dan onverwachts een buitenkansje om weer te schitteren!

Behalve de organisatie Eric van Dusseldorp en Andrew Tjon A Ong (als ik het goed heb) lopen daar als toerist ook Klaas en Willem Bor.
Deelnemers van Gooi & Eemland zijn Peter Frans Koops, Michiel Luiten, Lennart Bolks, Erik Maijenburg, Walter Thoen en Hans Loots.

Leo van der Laan
   ©2017 DVSB