Eric van Dusseldorp
 
 
Baarnsche Courant op 04-09-2015Eric van Dusseldorp Baarnsche Courant : Dammen blijft een lastig spel
Eric van Dusseldorp
Baarnsche Courant op 04-09-2015Dammen blijft een lastig spel Door Eric van Dusseldorp Het MTB Open International Tournament Hoogeveen leverde DVSB’er Ton van der Ploeg een niet onverdienstelijke 41e plaats op. In de vierde ronde won hij verrassend van de sterke Douwe Kootstra. Wit: T. van der Ploeg — Zwart: D. Kootstra De zwartspeler heeft niet alleen een veel hogere rating dan de dammer uit Baarn, hij staat in de diagramstand bovendien een volle schijf voor en vooral dat laatste baart zorgen. Toch speelt Van der Ploeg gewoon verder alsof er niets aan de hand was. 41. 42-37, 13-18?; Beter is (21-26) of (8-12). 42. 34—30?,...Maar dit is ook niet goed. Veel beter is 33-28 en wit wint zijn schijf terug of haalt anderszins remise. Bijvoorbeeld (8-13) 37-31! (21-26) 31x22 (18x27) 34-30 (26-31) 48-42 (13-19) 30-,24 (19x30) 25x34 (14-19, anders verliest zwart zelfs nog) 29-23 (19-24) 23-18 (20-/25) 18-12 (24-30) 34-29 en ruimschoots remise voor wit 42. . ., 18-22?; De derde fout op rij. Dammen blijft toch een lastig spel, Winnend is (8-13) en nu op 30-24 (18-23) et cetera en op 33-28 (27-32) 28-23 (32x41) 36x47 (18-22) 30-24 (22-27) en zwart heeft gewoon nog steeds schijfwinst. 43. 29-23!,... Natuurlijk! Zwart moet hier hebben overzien dat het geplande (14-19?) wordt beantwoord door 23x14 (20x9) 37-32! (27x29) 30-24 (29x20) 25x3. 43..., 20-24??; Complete paniek. Na (21-26) of (8-12) blijft zwart binnen de remisegrenzen. 44. 30x10, 15x4; 45. 25-20?,.‚. ligt voor de hand, maar is analytisch remise. Na 23-19 heeft zwart geen verdediging meer. 45..., 21-26?; Remise is nog (8-12!)‚ bijvoorbeeld 23-19 (12-17) dreigt doorbraak 37-31 (21-26) en wit is nu wel een tempo te laat op dam om te winnen. 46. 48-42, 16-21; 47. 42-38, 4-10; 48. 23-19,... en na het foutenfestíval gaf zwart het op.
   ©2018 Eric van Dusseldorp