Dammen op de Dijk 28-07-2018

Dammen op de Dijk

 De Zoutkeet

adres: Zoutmanlaan 3

1215 PR  Hilversum

routeplanner / www.zoutkeet.nl

op
zaterdag 28 juli 2018 10 tot 17 uur

voor de 19e keer

Snel Dam Spektakel voor maximaal
66
liefhebbers van dammen op de digitale gong

Hoofdklasse (A)

1e klasse (B)

2e klasse + jeugd (C)

ook voor huisdammers

Eigen bijdrage (incl. lunch) senioren: € 10,00 / jeugd (<18jr.): € 5,00 te voldoen
per bank uiterlijk 21 juli 2018 door overmaking naar IBAN
NL03 INGB 0003 2203 66 t.n.v. A.M. Vreeswijk te Hilversum – of
contant op de dag zelf om 9:45 uur in handen van de penningmeester
(tijdige aanmelding in de dagen voorafgaand aan het toernooi noodzakelijk,
ook vanwege maximum aantal deelnemers, onder voorbehoud van acceptatie
inschrijving als deelnemer door damvereniging Loosdrecht).

Info: Ad Vreeswijk  Tel.nr. 06 54993243

of via [email protected]

        of via Jan Kooistra 035 621 8626

Internet: www.dammenopdedijk.nl