Amersfoortsche damclub
 
 
Nieuws 1876


Liefhebbers van het Damspel,

welke zich wenschen aan te sluiten bij de bestaande vereeniging,
of daaromtrent inlichtingen verlangen, worden verzocht
zich te vervoegen bij den ondergetekende.

A. Stork, PresidentAmersfoortsche Courant 11 Februari 1876
   ©2018 DVSB