Rondspel

Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 18 september  2023

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Mario Lambrechts          –    Henk Vogelenzang de Jong      0-2

Andreas Ongers            –    Hans Schuurman           1-1

Richard Cousijnsen, Leo van der Laan, Jude Kasangaki, Michiel Luiten, Jelmer Martens, Adrie Butzelaar, Henk de Groot, Hans Vermeij en Hans Loots  – Niet gespeeld buiten schuld; Bert Roest, Rien Lambrechts en Jaap Langerak afwezig met geldige reden.

Toch nog wat sensatie voor de onderlinge

De tweestrijd tussen Andreas Ongers en Hans Schuurman eindigde in remise, beide wisten een fout te vermijden. Dat ging bij Mario en Henk wel wat anders. De opening was ronduit slecht van Mario, maar hij zette een vergiftige dam open, die Henk nam. Twee keer kreeg Mario de kans Henk aan te pakken, het was niet makkelijk, dus Henk kwam met de schrik vrij.

 

Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 11 september  2023

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Michiel Luiten                –    Jude Kasangaki             1-1

Jaap Langerak              –    Bert Roest                    0-2

Henk Vogelenzang de Jong  Hans Loots                   2-0

Adrie Butzelaar             –    Rien Lambrechts           1-1

Hans Vermeij               –    Mario Lambrechts          2-0

Jelmer Martens, Andreas Ongers en Henk de Groot –

Afwezig met geldige reden

Richard Cousijnsen        –    Afwezig zonder kennisgeving

Leo van der Laan          –    Niet gespeeld buiten schuld

Revanche voor Bert

In de Baarnse courant stond pas geleden, Jaap pakt Bert in via een dam op bezet veld. Deze keer hield Bert het aardig vol en was het Jaap die het loodje legde. Jude en Michiel gaven weinig toe aan de ander, dus puntendeling. Hans Loots kwam nog ver, maar stond al verloren, toen Henk de damlijn vond. Mario had goed in de gaten, dat hij rechts niet kon spelen, ten leste dacht hij toch, nu kan het wel, maar Hans maakte het in één keer uit.

Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 4 september  2023

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Richard Cousijnsen        –    Henk de Groot              2-0

Leo van der Laan          –    Adrie Butzelaar             2-0

Bert Roest                    –    Andreas Ongers            2-0

Rien Lambrechts           –    Michiel Luiten                0-2

Hans Schuurman           –    Henk Vogelenzang de J   0-2

Jude Kasangaki, Hans Vermeij, Jelmer Martens, Jaap Langerak

Afwezig met geldige reden

Hans Loots                   –    Niet gespeeld buiten schuld

Mario Lambrechts – Michiel Luiten wordt later ingevuld als Michiel op vakantie is.

Toch wel kansen voor de underdogs

Henk de Groot had voor de grootste verrassing kunnen zorgen, bracht Richard naar de rand van de afgrond, maar het laatste duwtje kwam niet.  Rien Lambrechts kon eenvoudig schijfwinst incasseren, maar deed alles verkeerd en stond er toen één achter. Verder waren de uitkomsten volgens de logica.

 

 Simultaan gespeeld door Richard Cousijnsen op 28 augustus 2023

 

Overzicht voor ronde 37, gespeeld op 19 juni  2023

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Henk Vogelenzang de J.  –    Michiel Luiten                0-2

Jelmer Martens             –    Hans Vermeij               2-0

Jude Kasangaki             –    Jaap Langerak              1-1

Bert Roest                    –    Henk de Groot              1-1

Mario Lambrechts          –    Leo van der Laan          0-2

Hans Schuurman       –   Richard Cousijnsen      0-2

Hans Loots – Andreas Ongers – Rien Lambrechts – Adrie Butzelaar –    Afwezig met geldige reden

Richard Cousijnsen Kampioen 2022-2023 in jaar 40 van DVSB

Nemen we deze laatste speelavond voor de onderlinge nog even door. Als eerste Henk tegen Michiel, betere opening, maar later slecht verweer van Henk’s kant. Jelmer op eigen kracht, wint positioneel een schijf en dan is er voor Hans niets meer te halen. Jaap was door de vakantie goed uitgerust, hij gaf Jude geen kans om aan winst te ruiken, Jaap vergat wel te winnen. Bert zag weer wat over het hoofd en Henk combineerde naar dam, maar idem dito als Jaap. Leo stond al wel gewonnen, toen hij via een leuke move het kon uitmaken. En tenslotte liet Richard Hans alle kanten van het bord zien, geen kans voor Hans.

Overzicht voor ronde 36, gespeeld op 12 juni  2023

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Mario Lambrechts          –    Henk Vogelenzang de Jong      1-1

Henk de Groot              –    Richard Cousijnsen        1-1

Hans Schuurman           –    Hans Vermeij               0-2

Bert Roest                    –    Michiel Luiten                1-1

Leo van der Laan        –   Jude Kasangaki            0-2

Jelmer Martens             –    Niet gespeeld buiten schuld

Hans Loots – Jaap Langerak – Adrie Butzelaar – Andreas Ongers – Rien Lambrechts –        Afwezig met geldige reden

Driestrijd om koppositie verandert niets

Eerst won Richard van Jude, daarna won Leo van Richard en nu haalde Jude beide punten binnen. Op de tiende zet blunderde Leo en kon dus na 15 minuten spelen opgeven. Hans Schuurman deed het minder slecht, gaf zomaar één schijf weg in de opening en hield nog lang vol. Bert – Michiel, soms kan je dat hebben, veel geruild in de opening, nergens spanning. De kansen lagen duidelijk bij Richard, maar beslissend voordeel kwam er niet uit en hij moest uiteindelijk zelf remise maken. Lang, heel lang hield Mario de controle op het bord, helaas, een positionele fout, waarvan Henk direct profiteerde. Het eindspel behandelde Henk niet goed, mooi punt voor Mario.

Overzicht voor ronde 35, gespeeld op 5 juni  2023

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Leo van der Laan          –    Richard Cousijnsen        2-0

Jude Kasangaki             –    Mario Lambrechts          2-0

Michiel Luiten                –    Henk Vogelenzang de Jong      1-1

Bert Roest                    –    Hans Vermeij               2-0

Adrie Butzelaar             –    Jelmer Martens             2-0

Hans Schuurman           –    Henk de Groot              0-2

Hans Loots – Jaap Langerak – Andreas Ongers – Rien Lambrechts – Afwezig met geldige reden

Ondanks verlies blijft Richard de grootste titelkandidaat

Richard kwam sterker uit de opening, maar liet enkele steekjes vallen, zodat Leo het eindspel naar zijn hand kon zetten. Jude had geduld en Mario kwam met een fatale terug ruil. Eigenlijk kwam Michiel er niet aan te pas, maar Henk mistte tweemaal op het juiste moment de genadeslag uit te delen. Hans hield gemakkelijk stand tegen Bert, maar ja, aan het eindspel kleefde enkele ongemakkelijke zetten, en het ging mis. Jelmer moet dit seizoen maar gauw vergeten, hield voor Adrie open huis en elimineerde daarna zichzelf. Jammer, maar één zet te laat 38-32 en Hans kon capituleren.

Overzicht voor ronde 34, gespeeld op 22 mei  2023

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Jelmer Martens             –    Henk de Groot              2-0

Richard Cousijnsen        –    Jude Kasangaki             2-0

Bert Roest                    –    Mario Lambrechts          1-1

Hans Vermeij               –    Leo van der Laan          0-2

Adrie Butzelaar             –    Henk Vogelenzang de J   0-2

Andreas Ongers            –    Michiel Luiten                0-2

Hans Schuurman       –   Michiel Luiten            0-2

Hans Loots - Jaap Langerak   - Rien Lambrechts -Afwezig met geldige reden 

Richard deelt een gevoelige tik uit

Je kan niet zeggen dat Jude iets fout deed. We zagen een Richard in optimale vorm! Dit keer voor Jelmer niet al te moeilijk, Henk lette niet op. Al weer liet Bert een voordelige combinatie voorbij gaan, Mario pakte zijn kans erop wel. Hans kon al vrij vlot op de avond, schijfwinst veroveren op Leo, maar met niet zoveel tijd ging het alsnog in het einde mis. Nee, het is bij Adrie het net niet goed. Michiel Luiten tenslotte wilde beide wedstrijden winnen.

Overzicht voor ronde 33, gespeeld op 15 mei  2023

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Henk Vogelenzang de J   –    Bert Roest                    0-2

Leo van der Laan          –    Andreas Ongers            1-1

Richard Cousijnsen        –    Mario Lambrechts          2-0

Jaap Langerak              –    Hans Vermeij               1-1

Adrie Butzelaar             –    Jude Kasangaki             0-2

Leo van der Laan        –  Hans Schuurman        2-0

Jelmer Martens – Hans Loots – Rien Lambrechts – Henk de Groot – Michiel Luiten – Afwezig met geldige reden

Titelkansen Leo, door Andreas aan gruzelementen geslagen!?

Leo dacht wel te winnen, maar Andreas deed alles goed in het eindspel. Mario had de remise voor het grijpen, maar deed het niet. Eerst kon Bert winnen, toen kon Henk winnen en daarna won Bert.  Hans maakte een opzichtelijke fout in het eindspel, maar Jaap keek ergens anders naar. Adrie heb ik weer hoofdschuddend en droevig bekeken. Leo combineerde tweemaal voor de winst tegen Hans.

Overzicht voor ronde 32, gespeeld op 8 mei  2023

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Jelmer Martens             –    Bert Roest                    0-2

Henk de Groot              –    Jude Kasangaki             0-2

Hans Vermeij               –    Henk Vogelenzang de Jong      0-2

Adrie Butzelaar             –    Leo van der Laan          0-2

Andreas Ongers            –    Hans Schuurman           0-2

Mario Lambrechts          –    Michiel Luiten                0-2

Richard Cousijnsen – Hans Loots – Jaap Langerak – Rien Lambrechts –   Afwezig met geldige reden

Toch leuk voor Jude en Henk, dat ze het gezamenlijk bereik hebben. Leo dacht al gewonnen te hebben, maar Adrie haalde er een dam uit, goed voor remise. Hans had de twee om drie naar dam eerder wel gezien, maar vergat twee zetten later net zo goed te kijken. Schuurman heeft zijn notatie niet ingeleverd en van Andreas kom ik er niet uit. Mario was niet opgewassen tegen de geslepen Michiel.

Overzicht voor ronde 31, gespeeld op 1 mei  2023

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Jude Kasangaki             –    Bert Roest                    2-0

Michiel Luiten                –    Jelmer Martens             2-0

Jaap Langerak              –    Andreas Ongers            1-1

Hans Schuurman           –    Henk de Groot              0-2

Mario Lambrechts          –    Adrie Butzelaar             0-2

Henk Vogelenzang de Jong – Leo van der Laan – Richard Cousijnsen

Rien Lambrechts – Hans Loots – Afwezig met geldige reden

Hans Vermeij               –    Niet gespeeld buiten schuld

Nog drie kanshebbers, voor de titel ’23

Jude heeft zich wat hersteld richting kop en Jelmer heeft definitief afgehaakt. Men was al vroeg op de avond klaar, grootste schuldige, Bert. Niet opgelet en gepakt. Jelmer had al op de zevende zet, Michiel te pakken genomen, schijfwinst, maar ja als je later zelf niet oplet, naar een eenvoudige doorbraak, wordt je ingepakt. Nou, Jaap mag nog heel blij zijn met een punt, had geluk dat Andreas al blij was met een punt en niet zag dat hij huizenhoog gewonnen stond. Adrie kreeg eigenlijk teveel met de overwinning, Mario had de mogelijkheid gekregen zelf de twee punten te nemen. Tenslotte, Hans Schuurman hoorde bij de niet “opletters”.

Overzicht voor ronde 30, gespeeld op 24 april  2023

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Jelmer Martens             –    Mario Lambrechts          2-0

Michiel Luiten                –    Jude Kasangaki             0-2

Bert Roest                    –    Hans Schuurman           2-0

Henk de Groot              –    Hans Vermeij               2-0

Andreas Ongers            –    Henk Vogelenzang de Jong      0-2

Rien Lambrechts           –    Adrie Butzelaar             1-1

Leo van der Laan          –    Afwezig met geldige reden

Richard Cousijnsen        –    Niet gespeeld buiten schuld

Hans Loots                   –    Afwezig met geldige reden

Jaap Langerak              –    Afwezig met geldige reden

Weinig spektakel deze keer, kan komen omdat ik er zelf niet bij was.
Michiel, op zijn gemak met zijn keuze van de partij, dreigt te gaan winnen, maar
vervolgt niet zuiver en blundert daarna alles weg. Pech.

Overzicht voor ronde 29, gespeeld op 17 april  2023

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Henk Vogelenzang de J   –    Jude Kasangaki             0-2

Michiel Luiten                –    Richard Cousijnsen        0-2

Bert Roest                    –    Leo van der Laan          0-2

Henk de Groot              –    Andreas Ongers            2-0

Jaap Langerak              –    Hans Schuurman           2-0

Hans Vermeij               –    Mario Lambrechts          2-0

Jelmer Martens – Rien Lambrechts – Hans Loots Afwezig met geldige reden.

Adrie Butzelaar             –    Niet gespeeld buiten schuld

Dat is geen dammen meer wat Leo en Bert doen

Een zooitje hebben Leo en Bert in hun partij aan het einde ervan gemaakt. Henk had lange tijd het betere spel tegen Jude, maar allengs naar het eindspel ging het mis. Michiel nam eerst zichzelf te pakken en later ronde Richard het af. Andreas wist een doorbraak van Henk nog onschadelijk te maken, maar daarna bleek zijn schijvenverdeling noodlottig. Jaap wist eigenlijk niet goed Hans aan te pakken, die behoorlijk aan het ruilen was. Dat laatste werd Hans toch fataal. Mario werd door Hans zeer onder druk gehouden en bezweek daaraan.

Overzicht voor ronde 26, gespeeld op 20 maart  2023

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Henk Vogelenzang de J   –    Adrie Butzelaar             2-0

Leo van der Laan          –    Jelmer Martens             2-0

Richard Cousijnsen        –    Jaap Langerak              2-0

Jude Kasangaki             –    Hans Loots                   0-2

Bert Roest                    –    Andreas Ongers            2-0

Mario Lambrechts          –    Hans Schuurman           1-1

Michiel Luiten, Rien Lambrechts, Hans Vermeij – Afwezig met geldige reden   Henk de Groot – Niet gespeeld buiten schuld

In het middenspel maakte Hans twee fouten achter elkaar, waardoor Jude de partij op twee manieren direct kon beslissen, hij nam een derde optie, deze liep ook op winst uit, toen kwam de “fout”. Jaap kwam er niet aan te pas, Richard gewoon te sterk. Jelmer begon afgelopen seizoen met 1132, Leo 1131 en jaar ervoor 1112, nu Jelmer op 1112 en Leo op 1163. Hun wedstrijd spiegeld het seizoen, Jelmer doet een foute zet, die beide niet zien, Leo doet de goede zet en ziet vervolgens de winst verschijnen. Adrie moet beter kunnen. Andreas bezweek omdat Bert de punten wilde hebben. En bij Mario en Hans geen fouten.

Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 13 maart  2023

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Leo van der Laan          –    Jude Kasangaki             2-0

Richard Cousijnsen        –    Bert Roest                    2-0

Hans Loots                   –    Henk de Groot              2-0

Jaap Langerak              –    Mario Lambrechts          2-0

Adrie Butzelaar             –    Hans Schuurman           1-1

Rien Lambrechts           –    Andreas Ongers            1-1

Jelmer Martens – Michiel Luiten – Hans Vermeij -Afwezig met geldige reden.   Henk Vogelenzang de Jong – Niet gespeeld buiten schuld

Nieuwe koploper met Richard Cousijnsen

Een pechavond voor Jude, eerst zag hij een schijfwinst niet en later was hij het slachtoffer van een Leo bekende truck, die moeilijk van te voren te zien. Makkelijker was de schijfwinst van Richard, Bert tuinde er dus in. Op het moment dat hij remise moest maken, zag Henk zichzelf uitschakelen.Mario kan beter, teveel onnodige kleine foutjes. Hans schenkt Adrie een punt, de prijs van de laatste plek wordt dit jaar niet beloond! Rien kwam met een punt nog goed weg, Andreas dus goed bezig.

Overzicht voor ronde 24, gespeeld op 6 maart  2023

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Jelmer Martens             –    Richard Cousijnsen        0-2

Jude Kasangaki             –    Rien Lambrechts           2-0

Adrie Butzelaar             –    Andreas Ongers            1-1

Hans Schuurman           –    Hans Vermeij               1-1

Mario Lambrechts          –    Henk de Groot              0-2

Henk Vogelenzang de Jong – Hans Loots – Bert Roest –  Michiel Luiten  – Jaap Langerak –

Afwezig met geldige reden

Leo van der Laan – Niet gespeeld buiten schuld

Richard de belangrijkste rivaal van Jude geworden

Het zag er voor Jelmer al niet goed uit, toen hij de verliezende zet deed. Rien had het goede plan zijn huid zo duur mogelijk te verkopen, maar Jude kreeg een simpele twee om twee met doorbraak naar dam. Adrie hielp zelf zijn prachtige vooruitzicht om zeep en vergaloppeerde zich ook in het eindspel. Hans Schuurman kon thuis vertellen dat hij geen fout maakte en de remise verdiende. Mario kon zijn positionele achterstand weer goedmaken, zag schijfwinst als Henk erachter zou lopen, Henk deed het, want had verder gekeken.

Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 27 februari  2023

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Leo van der Laan          –    Richard Cousijnsen        0-2

Bert Roest                    –    Henk de Groot              2-0

Jaap Langerak              –    Hans Loots                   2-0

Hans Vermeij               –    Jelmer Martens             0-2

Hans Schuurman           –    Jude Kasangaki             0-2

Mario Lambrechts          –    Adrie Butzelaar             0-2

Michiel Luiten –  Andreas Ongers – Henk Vogelenzang de Jong –

Rien Lambrechts –        Afwezig met geldige reden

Jude blijft nog steeds effe onbereikbaar

De nummers 2,3 en 4 verschillen onderling heel weinig. Richard kwam terug door Leo te verslaan. Een onverwachte uitglijer in het eindspel van Henk bezorgde Bert de punten. Jaap haalde deze ook binnen, Hans was te laat, met remise tevreden. Jelmer speelde Hans vast, zodat hij alleen nog kon geven. En Hans kwam tegen Jude ook te kort, zodat Hans met 6-0 heeft verloren. Mario speelt soms onnodig iets te vlug met kleine foutjes, die oplopend leiden naar verlies.

Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 13 februari  2023

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Henk Vogelenzang de J   –    Rien Lambrechts           1-1

Henk de Groot              –    Jude Kasangaki             1-1

Hans Loots                   –    Bert Roest                    1-1

Hans Vermeij               –    Mario Lambrechts          2-0

Adrie Butzelaar             –    Leo van der Laan          0-2

Andreas Ongers            –    Jelmer Martens             0-2

Hans Schuurman           –    Jaap Langerak              0-2

Michiel Luiten                –    Afwezig met geldige reden

Richard Cousijnsen        –    Niet gespeeld buiten schuld

Jammer, Andreas Ongers miste de kans voor deze kop

Jelmer Martens mishandelde de “Party Bonnard” waardoor Andreas drie kansen kreeg aangeboden. Rien Lambrechts zijn eerste partij laat zien dat hij het niet verleerd is. Henk de Groot werd vlot door Jude weggespeeld, maar op ongelovige “wijze” verknalde Jude zijn voorsprong. Hans Loots maakte een blunder, Bert zag het niet. Mario maakte wat kleine foutjes, dus Hans Vermeij, twee puntjes erbij. Een spannende partij tussen Adrie en Leo, de laatste vergat eerst te winnen en de eerste vond de remise in het einde niet. Hans Schuurman dacht Jaap te verrassen, met een doorbraak, maar hij gaf twee schijven cadeau.

Overzicht voor ronde 20, gespeeld op  februari  2023

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Hans Schuurman           –    Andreas Ongers            1-1

Mario Lambrechts          –    Hans Loots                   0-2

Henk Vogelenzang de Jong  – Henk de Groot – Adrie Butzelaar –

Jelmer Martens – Leo van der Laan – Richard Cousijnsen     –

Jude Kasangaki – Michiel Luiten – Bert Roest – Niet gespeeld buiten schuld

Jaap Langerak – Hans Vermeij – Rien Lambrechts – Afwezig met geldige reden

Twee bekerwedstrijden en allebei verloren

Nog twee wedstrijden gespeeld, Hans en Andreas hielden elkaar mooi in evenwicht, zonder dat iemand een fout maakte. Mario liep tien zetten lang niet achter een schijf van Hans, maar op het moment dat Hans een val had klaar staan, jawel. Toch wist Mario weer met schijven gelijk te komen en zat remise erin. Toch nog een positioneel foutje.

Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 30 januari 2023

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Bert Roest                    –    Adrie Butzelaar             2-0

Henk de Groot              –    Michiel Luiten                0-2

Hans Loots                   –    Henk Vogelenzang de Jong      0-2

Andreas Ongers            –    Hans Vermeij               1-1

Jelmer Martens – Leo van der Laan  – Richard Cousijnsen –

Jude Kasangaki – Niet gespeeld buiten schuld

Hans Schuurman – Kyrylo Ivanov – Rien Lambrechts – Jaap Langerak –

Mario Lambrechts – Afwezig met geldige reden

 

Michiel ontsnapt twee keer aan verlies en wint

Ja, Henk, twee keer dus de kans om te winnen laat je voorbijgaan en dan ben je zelf het slachtoffer. Ook Adrie had de kans om Bert in te pakken. Niet gepakt, maar slordig later de partij weggegeven. Na twee ferme overwinningen nu even niet opletten en Henk wist daar raad mee. Hans Vermeij wist zijn positionele voordeel niet te vergroten en verzande dus in remise.

Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 2 januari  2023

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Henk Vogelenzang de J  –    Leo van der Laan          0-2

Jelmer Martens             –    Hans Schuurman           2-0

Richard Cousijnsen        –    Hans Loots                   0-2

Jude Kasangaki             –    Hans Vermeij               1-1

Bert Roest                    –    Mario Lambrechts          2-0

Adrie Butzelaar             –    Michiel Luiten                0-2

Kyrylo Ivanov –  Henk de Groot –  Andreas Ongers – Rien Lambrechts – Afwezig met geldige reden

Jaap Langerak – Niet gespeeld buiten schuld

 

Hans Loots in de kop met mooie vondst

Geen kwaad woord daarover, ondanks het meenemen van mijn tas. Na een driemalige slagenwisseling bleek dat Leo de partij kon uitserveren. Jelmer – Schuurman opgegeven, stond ook op het blaadje in het clublokaal en Jelmer heeft als getuige de foto van de uitslagen. Ook Hans Vermeij had deze avond een goed idee, goed voor winst, maar tevreden met remise. Mario ging ten leste koppie onder door betere positionele Bert. Adrie mocht zich verheugen in schijfwinst, maar zag later Michiel een winnende damcombinatie uitvoeren.

Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 16 januari  2023

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Henk Vogelenzang de J   –    Bert Roest                    0-2

Leo van der Laan          –    Michiel Luiten                1-1

Richard Cousijnsen        –    Hans Schuurman           2-0

Hans Loots                   –    Jude Kasangaki             0-2

Jaap Langerak              –    Henk de Groot              0-2

Hans Vermeij               –    Adrie Butzelaar             0-2

Jelmer Martens – Kyrylo Ivanov – Andreas Ongers – Mario Lambrechts –

Rien Lambrechts – Afwezig met geldige reden

Verdorie, Jude blijft maar winnen

Ja, hij verdwijnt een beetje uit zicht, Hans bezweek in het late eindspel. Leo bereikte helemaal niets, dus moet Michiel goed gespeeld hebben. Bij Richard – Hans kom ik niet uit de notatie. Henk Vogelenzang de Jong behandelde zijn voorpost verkeerd en zag toe hoe Bert deze oppeuzelde. Twee keer was gewoon de toevertrouwde remise niet aan Jaap besteed en kon Henk de Groot dus beide punten opstrijken. Af en toe is Adrie nog gevaarlijk, een dubbele dreiging kon Hans niet pareren.

Overzicht ronde 16, gespeeld op 9 januari  2023

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Jude Kasangaki             –    Bert Roest                    2-0

Michiel Luiten                –    Hans Schuurman           2-0

Henk de Groot              –    Jelmer Martens             0-2

Jaap Langerak              –    Richard Cousijnsen        1-1

Hans Vermeij               –    Leo van der Laan          0-2

Andreas Ongers            –    Mario Lambrechts          1-1

Henk Vogelenzang de Jong  –  Kyrylo Ivanov – Hans Loots  – Rien Lambrechts – Afwezig met geldige reden.

Adrie Butzelaar – Niet gespeeld buiten schuld.

Jude en Jaap allebei een blauwe notering

Ook Bert Roest wist Jude niet te stoppen. Hans kwam te snel een schijf achter, speelde dapper door, maar Michiel bleef onvermurwbaar. Jelmer had Henk al positioneel te pakken, toen hij eindigde met vijf witte schijven op te ruimen. Jaap hield gewoon stand, kwam niet in gevaar. Hans opende goed, maar verpeste het zelf positioneel en het eindigde toen Leo met een actie vijf witte schijven in het doosje kon doen. Andreas en Mario speelde beide een puike partij, Flits en Leo zagen geen echte foute zetten.

Overzicht ronde 15, gespeeld op 2 januari  2023

Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 2 januari  2023

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Jelmer Martens             –    Jude Kasangaki             0-2

Michiel Luiten                –    Hans Vermeij               2-0

Bert Roest                    –    Richard Cousijnsen        1-1

Henk de Groot              –    Henk Vogelenzang de Jong      1-1

Adrie Butzelaar             –    Jaap Langerak              0-2

Mario Lambrechts          –    Hans Schuurman           2-0

Kyrylo Ivanov –  Hans Loots –  Andreas Ongers – Rien Lambrechts Afwezig met geldige reden.

Leo van der Laan – Niet gespeeld buiten schuld

Daverende klap aan de kop

Hoewel Jude ook niet alles goed deed, kon dat geen kwaad, want Jelmer maakte het wel heel erg bont met verkeerde beslissingen. Michiel Luiten speelde wel goed en Hans liep erin vast. Bert en Richard verbroken de remise marge niet. Henk uit Naarden leek de beslissende tik uit te delen, maar Henk uit Bussum wist het precies te houden. Arie ja, loerend op een zetje, maar liep er zelf in. Nieuwkomer Mario start goed, Hans miste wel een winnende voortzetting.

 

Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 12 december  2022

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Henk Vogelenzang de J   –    Richard Cousijnsen        0-2

Jelmer Martens             –    Adrie Butzelaar             2-0

Jude Kasangaki             –    Hans Schuurman           2-0

Jaap Langerak              –    Michiel Luiten                0-2

Hans Vermeij               –    Bert Roest                    0-2

Andreas Ongers            –    Leo van der Laan          0-2

Kyrylo Ivanov – Hans Loots – Afwezig met geldige reden. Henk de Groot – Niet gespeeld buiten schuld

In welke zin eisen Hans en Bert de hoofdrol?

Het vraagteken wordt doorgaans negatief gebruikt, ook hier. Een zooitje is misschien wat sterk, maar een potje kan wel. Dan Henk Vogelenzang de Jong, na zelf een afruil ingezet met terug ruil, belanden deze schijf op een verkeerd veld. Kan natuurlijk ook een mouwverschuiving zijn geweest, maar fataal. In Hilversum open noteerde Adrie een hoogst nodige overwinning, tegen Jelmer een onnodige foutieve slag naar achteren. Al vrij snel na de opening was Jude druk met hoe pak ik Hans, die gevaarlijk manoeuvreerde, lang de druk ondervond en uiteindelijk capituleerde.  Jaap gaf geheel onnodig te makkelijk de eventuele remise weg. Leo dacht positioneel de klus te klaren, Andreas had in het eindspel een ontsnapping, maar vond die niet.

Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 5 december  2022

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Leo van der Laan          –    Henk de Groot              2-0

Richard Cousijnsen        –    Hans Vermeij               2-0

Jude Kasangaki             –    Adrie Butzelaar             2-0

Bert Roest                    –    Jaap Langerak              1-1

Hans Schuurman           –    Jelmer Martens             0-2

Andreas Ongers –  Kyrylo Ivanov – Hans Loots – Henk Vogelenzang de Jong – Michiel Luiten – Afwezig met geldige reden

Hans Schuurman mist voor open doel een punt

Leo van der Laan ziet een fraaie klapper hangen, neemt hem dan toch niet door eigen mist. Hans Vermeij staat al moeilijk, denkt de oplossing te hebben, maar komt tot de ontdekking dat Richard Cousijnsen hem in de val heeft gelokt. Jude Kasangaki speelt weer uitstekend, serieuze kandidaat voor de titel, maar Adrie Butzelaar was een te gewillig slachtoffer, moet nodig aan de training. Bert Roest en Jaap Langerak, eerst gaf Bert een schijf cadeau, enkele zetten daarna gaf Jaap hem zomaar terug. Ja, Hans Schuurman kreeg een uitzonderlijke kans Jelmer Martens een punt te ontfutselen.

Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 28 december  2022

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Henk Vogelenzang de Jong  – Jelmer Martens           0-2

Leo van der Laan          –    Hans Schuurman           2-0

Richard Cousijnsen        –    Henk de Groot              2-0

Jude Kasangaki             –    Andreas Ongers            2-0

Hans Vermeij               –    Jaap Langerak              0-2

Adrie Butzelaar             –    Bert Roest                    0-2

Kyrylo Ivanov – Michiel Luiten – Hans Loots – Afwezig met geldige reden

Herhaling titel Henk V, voorlopig buiten beeld

Een fout in het eindspel, kostte Henk de partij. Hans Schuurman maakte na 35 zetten een overtrappende grote blunder. Henk ging achter een schijf staan en Richard maakte van de gelegenheid gebruik om achter twee schijven te gaan. Jude was te sterk voor Andreas. Hans Vermeij in de opening op zet zes niet opgelet. Adrie produceerde ongelukkige positionele zetten.

Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 21 november 2022

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Andreas Ongers            –    Loots                           0-2

Hans Schuurman           –    Henk Vogelenzang de Jong      0-2

Kyrylo Ivanov – Jaap Langerak – Michiel Luiten – Afwezig met geldige reden. Richard Cousijnsen – Leo van der Laan – Jelmer Martens – Bert Roest – Adrie Butzelaar – Hans Vermeij – Henk de Groot – Jude Kasangaki – Niet gespeeld buiten schuld

Eerste viertal UPDB promoveert naar Hoofdklasse

De twee teams speelde thuis voor de UPDB. Daarom maar twee wedstrijden voor de onderlinge. Hans raakte een schijf kwijt aan Andreas, maar positioneel ging het veel beter en dat monde alsnog uit in de winst. Hans kwam onder druk, Henk zette een valstrik, wat lukte en meteen uit.

Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 14 november  2022

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Jelmer Martens             –    Jaap Langerak              1-1

Richard Cousijnsen        –    Jude Kasangaki             1-1

Bert Roest                    –    Leo van der Laan          0-2

Henk de Groot              –    Adrie Butzelaar             2-0

Loots                           –    Hans Vermeij               1-1

Hans Schuurman           –    Andreas Ongers            1-1

Kyrylo Ivanov – Michiel Luiten – -Henk Vogelenzang de Jong –

Afwezig met geldige reden

Jude houdt goed stand

In de herhaling tegen Richard, kreeg Jude de meeste kansen, miste die, waarna ook Richard in het eindspel een kans liet lopen. Bert tegen Leo moet remise zijn, maar Bert blunderde die in het eindspel weg. Verrassend kon Jaap in de verre opening een schijf winnen, maar zag dat pas op de computer thuis. Daarna had hij gewoon moeten verliezen, maar Jelmer gaf geen thuis. Met drie geven en vijf slaan waren Henk en Adrie gauw klaar. Hans Loots heeft volgens Flits even gewonnen gestaan, (maar ook voor mij moeilijk te zien) remise geeft de partij goed weer. Deze keer waren Andreas en Hans redelijk lief voor elkaar.

Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 31 oktober 2022

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Jelmer Martens             –    Bert Roest                    1-1

Leo van der Laan          –    Richard Cousijnsen        1-1

Jaap Langerak              –    Jude Kasangaki             0-2

Adrie Butzelaar             –    Hans Vermeij               2-0

Andreas Ongers            –    Henk Vogelenzang de Jong      0-2

Henk de Groot                          –    Michiel Luiten                0-2

Kyrylo Ivanov – Hans Loots – Hans Schuurman -Afwezig met geldige reden

Voor het eerst op kop: Jude Kasangaki

Jaap liet zich geheel onterecht opsluiten op zijn korte vleugel, resulteerde in schijf en partij verlies. Jelmer kon zijn voordeel niet uitbreiden, maar ook Bert liet toen het kon zijn kans teloor gaan. Leo wist Richard te verrassen, maar Richard zag wel het gevaar. Omdat Richard niet de juiste remiseweg bewandelde, kreeg Leo de kans te winnen, maar zag dat niet. Hans Vermeij ging naar het kerkhofveld, Adrie viel hem daar op aan, Hans behandelde het verkeerd, schijf kwijt. Het ging niet vanzelf, aldus Henk over zijn partij tegen Andreas. Michiel zadelde Henk met een pijn aan de ogen ongelukkige zware rechte vleugel op en profiteerde met winst.

Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 24 oktober 2022

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Henk Vogelenzang de Jong  – Hans Schuurman        2-0

Henk de Groot              –    Hans Vermeij               2-0

Adrie Butzelaar             –    Andreas Ongers            1-1

Jelmer Martens – Leo van der Laan –  Richard Cousijnsen – Bert Roest   – Jude Kasangaki Niet gespeeld buiten schuld

Jaap Langerak, Kyrylo Ivanov, Michiel Luiten en Hans Loots

Afwezig met geldige reden.

Echt, er is niets voldoende voor de kop gebeurd

Hans Schuurman hield het lekker vol, maar dan toch een moment van niet opletten en zelf een schijf weg geven. Hans Vermeij deed het dan nog erger, gaf zelf twee schijven cadeau. Natuurlijk deed Andreas het uitstekend, Adrie mhaw, wat zal ik zeggen.

In de UPDB competitie werd door DVSB 1 met 6-2 gewonnen van DAVO.

Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 17 oktober  2022

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Richard Cousijnsen        –    Jelmer Martens             1-1

Jude Kasangaki             –    Michiel Luiten                2-0

Hans Loots                   –    Leo van der Laan          0-2

Jaap Langerak              –    Adrie Butzelaar             1-1

Hans Vermeij               –    Andreas Ongers            2-0

Hans Schuurman           –    Henk de Groot              0-2

Henk Vogelenzang de Jong  – Afwezig met geldige reden

Kyrylo Ivanov               –    Afwezig met geldige reden

Bert Roest                    –    Niet gespeeld buiten schuld

Michiel Luiten maakte het aller bontst

Michiel stond straal gewonnen, maar verknalde alles en verloor. Jelmer had lang voordeel, maar deed het in het eindspel wat minder. Leo verschalkte Hans, wat het ook precies mag wezen. Adrie fungeerde weer niet al te best, Jaap bleek in het eindspel ermee besmet.Andreas lette even niet goed op, schijf kwijt en geen kans meer. Hans zette de stelling wagenwijd open en Henk kopte binnen.

Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 1 oktober  2022

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Leo van der Laan          –    Jude Kasangaki             0-2

Richard Cousijnsen        –    Henk Vogelenzang de Jong      2-0

Michiel Luiten                –    Jelmer Martens             0-2

Jaap Langerak              –    Bert Roest                    1-1

Hans Vermeij               –    Hans Schuurman           2-0

Adrie Butzelaar             –    Loots                           0-2

Andreas Ongers            –    Henk de Groot              0-2

Kyrylo Ivanov               –    Afwezig met geldige reden

Leo krijgt les van Jude

In een rampzalige opening liep Leo totaal vast en haalde Jude mooi uit. Henk kwam onder druk te staan van Richard en helaas, een echte blunder. Het was al niet eenvoudig voor Michiel, een fraaie combinatie van Jelmer beslechte zijn lot. Bert had wel wat overwicht, maar uitbouwen zat er niet in, Jaap hield stand. Volgens Hans Schuurman zat er een hand boven het bord, waardoor hij net niet zag, dat hij zomaar 2 schijven weggaf. (eigen hand) Adrie nam Hans mooi te pakken, doorbraak, maar damhalen kon niet. Adrie begon te prutsen, verspeelde zijn voordeel, kwam sterk in het nadeel, Hans blundert, maar Adrie geeft op!!! Andreas telde niet goed en had een schijf minder en Henk gaf niks weg.

Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 3 oktober  2022

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Jelmer Martens             –    Jude Kasangaki             2-0

Michiel Luiten                –    Richard Cousijnsen        0-2

Bert Roest                    –    Hans Vermeij               2-0

Henk de Groot              –    Leo van der Laan          0-2

Loots                           –    Andreas Ongers            2-0

Jaap Langerak              –    Henk Vogelenzang de Jong      1-1

Hans Schuurman           –    Adrie Butzelaar             0-2

Kyrylo Ivanov               –    Afwezig met geldige reden

Opmerkelijke te vroege zet van Michiel Luiten

Richard zette zijn plan, de korte vleugel van Michiel leeg te eten in, geen nood, er was opvang genoeg. Halverwege zette Michiel op de automaat de derde opvang in, maar Richard had nog niet voor de derde keer aangevallen. 0-2. Ook bij Jelmer en Jude was het hommeles in de opening, maar kwam er toch nog een goede partij tevoorschijn. Dit maal ontbrak de secuur heit bij Jude richting het eindspel. Hans Vermeij zag zich onverwachts geconfronteerd met een dodelijke manoeuvre van Bert en moest lijdzaam toezien hoe twee schijven meer in Bert zijn bezit kwam. Andreas liet een schijf instaan, wat Hans niet voorbij liet gaan. Adrie stond al wel goed, toen ook Hans te laat een schijf verdedigde. Wat Henk deed tegen Jaap, er stond een goede logische voortzetting in de aanbieding, maar de vinger deed iets anders, schijfverlies, maar Jaap miste de perfectie in het eindspel. Lang leek Leo niets te bereiken tegen Henk, maar drie net niet de beste zet, nekte hem.

Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 26 september  2022

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Jelmer Martens             –    Leo van der Laan          1-1

Jude Kasangaki             –    Henk Vogelenzang de Jong      1-1

Bert Roest                    –    Henk de Groot              2-0

Hans Vermeij               –    Michiel Luiten                0-2

Adrie Butzelaar             –    Richard Cousijnsen        0-2

Hans Schuurman           –    Loots                           1-1

Kyrylo Ivanov  – Jaap Langerak – Afwezig met geldige reden

Andreas Ongers            –    Oneven

Redelijk rustige normale uitslagenavond

Zes wedstrijden op een avond zal dit seizoen wel het meeste voorkomen. Bij Jelmer – Leo had wit wel voordeel, maar kon dat onvoldoende vergroten. Eén spannend moment, maar Leo waagde niet, dus grote afruil. Jude – Henk, Flits trok nergens zijn wenkbrauwen op, beide dus te nauwkeurig gespeeld. Een foutieve afruil waardoor Bert schijfwinst kon afdwingen werd wel snel door Henk opgegeven. We hebben Hans Vermeij weer zien spelen, dat ging lang goed, maar in het eindspel gaf Michiel hem weinig kans. Adrie werd door twee combinaties door Richard vakkundig overmeesterd. Tenslotte zat Hans Schuurman in de hekstelling, maar hij kon zich verlossen, Flits gaf voor Hans Loots ook geen winst aan en dat zat er verderop ook niet meer in.

 

Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 12 september  2022

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Henk Vogelenzang de J   –    Jelmer Martens             1-1

Jude Kasangaki             –    Richard Cousijnsen        2-0

Michiel Luiten                –    Bert Roest                    2-0

Henk de Groot              –    Adrie Butzelaar             1-1

Loots                           –    Jaap Langerak              0-2

Andreas Ongers            –    Hans Schuurman           0-2

Hans Vermeij               –    Afwezig met geldige reden

Leo van der Laan          –    Niet gespeeld buiten schuld

Kyrylo Ivanov               –    Afwezig met geldige reden

Partij Jude – Richard een spektakel

Er ging ook nogal wat fout in de partij, Leo had er een hoop werk aan. Bij Henk en Jelmer nog een onverwachte item aan het eind van de partij. Michiel dacht dat hij een waardeloze opening had, dat valt bij Flits nogal mee, Bert had wel een slecht eindspel, met verlies tot gevolg. Adrie ontsnapte in de opening aan verlies en Hans Loots verloor onnodig in de laatste minuten. Hans tenslotte liet zich dit keer niet verrassen en tikte Andreas van het bord.

Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 5 september  2022

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Henk Vogelenzang de J   –    Henk de Groot              2-0

Jelmer Martens             –    Loots                           2-0

Leo van der Laan          –    Jaap Langerak              2-0

Richard Cousijnsen        –    Andreas Ongers            2-0

Bert Roest                    –    Hans Schuurman           2-0

Jude Kasangaki –  Michiel Luiten –  Hans Vermeij –     Kyrylo Ivanov – Afwezig met geldige reden

Adrie Butzelaar – Niet gespeeld buiten schuld

De kop is eraf, Hans Schuurman voerde het niet uit

Redelijke normale uitslagen, maar Bert kwam er goed mee weg, een twee om drie werd door Hans gemist. Ook Henk de Groot had een beter resultaat kunnen boeken, als hij de damafname had gezien. En dan Jaap, in beslag genomen door teveel denkwerk, werd vergeten dat een één om vier stond te wachten op het bord. Hans Loots produceerde een beroerde zet, maar had het Jelmer moeilijker kunnen maken met de juiste verdediging. De enigste die volledig verdiend won was Richard, een zeer verborgen valstrik slechtte het lot van Andreas.

Overzicht voor ronde 28, gespeeld op 29 juni  2022

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Bert Roest                    –    Kirril Ivanov                 1-1

Henk Vogelenzang de J   –    Richard Cousijnsen        1-1

Henk de Groot              –    Hans Schuurman           1-1

Jude Kasangaki             –    Michiel Luiten                0-2

Jelmer Martens             –    Adrie Butzelaar             1-1

Leo van der Laan          –    Andreas Ongers            2-0

Hans Vermeij – Jan Bouwmans – Hans Loots – Afwezig met geldige reden

Henk Vogelenzang de Jong met uitsmijter clubkampioen

Met een fraaie opening slagzet won Henk een schijf en aan remise had hij genoeg, toen Jelmer remiseerde kon hij veilig in een gewonnen stelling remise aanbieden. Dat Jelmer zou winnen was snel duidelijk, Adrie was nogal slordig een schijf kwijt. Soms gebeuren er wonderen, zich van geen kwaad bewust, ruïneerde Jelmer zijn stelling in een puinhoop. Kirril had aan einde van de partij meer dan een uur over, Bert moest dus ook snel, maar hield stand. Hans had de laatste avond toen hij hoorde dat hij niet van de laatste plaats kon komen toch goed zin in. Hij kwam tegen Henk niet in gevaar. Jude dacht er te makkelijk over en de reparatie lukte niet. Een toeschouwer moest Leo er op wijzen dat hij nog met geluk won, want Andreas had remise kunnen scoren.

Overzicht voor ronde 27, gespeeld op 20 juni 2022

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Hans Schuurman           –    Andreas Ongers            0-2

Henk Vogelenzang de J   –    Jelmer Martens             1-1

Jude Kasangaki             –    Henk de Groot              2-0

Adrie Butzelaar             –    Kirril Ivanov                 0-2

Leo van der Laan          –    Michiel Luiten                2-0

Hans Vermeij – Jan Bouwmans –  Hans Loots –  Bert Roest  –

Richard Cousijnsen –      Afwezig met geldige reden

Henk Vogelenzang de Jong houdt de spanning erin

De kop had moeten zijn: Henk Vogelenzang de Jong clubkampioen 2021/2022. Drie keer liet hij Jelmer in het eindspel miraculeus ontsnappen. Enfin, we zien het de laatste speeldag wel. Het zou als Andreas het goed gedaan zou hebben, remise geworden zijn tegen Hans, maar ja, Hans wou de ene, maar schoof de andere schijf. Henk dacht, deze kan wel, maar Jude combineerde ermee naar dam. Adrie werd langzaam uit het centrum naar de randen verbannen, enige troost, het is geen schande. Zowel Leo als Michiel hadden lange tijd een verkeerde inzicht in de stelling, Michiel vogelde ook met het eindspel niet goed.

 

 

 

Overzicht voor ronde 26, gespeeld op 13 juni  2022

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Hans Schuurman           –    Adrie Butzelaar             1-1

Bert Roest                    –    Jelmer Martens             0-2

Michiel Luiten                –    Henk Vogelenzang de Jong      1-1

Kirril Ivanov                 –    Henk de Groot              2-0

Hans Vermeij – Jude Kasangaki –  Jan Bouwmans –  Hans Loots   –

Leo van der Laan –   Richard Cousijnsen – Afwezig met geldige reden

Andreas Ongers            –    Niet gespeeld buiten schuld

Jelmer kruipt dichter bij

Jelmer moest van Bert winnen om zicht te behouden op plek één. Lange tijd wist Bert hem echter in bedwang te houden, tot Jelmer een listige val klaarzette, waar Bert “blijmoedig” in liep. Henk Vogelenzang de Jong hoefde niet per-se te winnen en nam daarvoor geen risico’s. Henk de Groot werd verrast door een combinatie van vijf om vijf, de schrik daarvan veroorzaakte direct erna voor de verkeerde zet. Hans Schuurman had zich voorgenomen dit keer een punt te pakken en dat lukte, Adrie wist er geen complicaties in te brengen. Andreas tenslotte werd algauw door Kyrylo ingepakt.

Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 23 mei  2022

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Hans Schuurman           –    Bert Roest                    0-2

Henk de Groot              –    Henk Vogelenzang de J.  0-2

Michiel Luiten                –    Adrie Butzelaar             2-0

Jelmer Martens             –    Andreas Ongers            2-0

Kyrylo Ivanov               –    Richard Cousijnsen        2-0

Hans Vermeij – Jude Kasangaki – Hans Loots –  Jan Bouwmans

Afwezig met geldige reden;  Leo van der Laan          –    Niet gespeeld buiten schuld

Remise percentage ongeveer 35 % in seizoen 2021/2022

Een sterke partij tussen Kirillo en Richard, de eerst genoemde had de boventoon, maar niet genoeg voor de winst. Daarvoor maakte Richard toch echt nog een blundertje voor. Ook Adrie deed voornamelijk zichzelf aan het eind te kort. Hans Schuurman houdt nog wel van het dammen, op het bord niet van een dam. Andreas miste de hinderlaag die Jelmer erin had gevlochten en kreeg als dank een dam om zijn oren. Ja, Henk de Groot, even niet helemaal alert, dus Henk inhaleerde schijfwinst en liep vijf punten verder uit op Jelmer.

Overzicht voor ronde 24, gespeeld op 16 mei  2022

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Hans Schuurman           –    Henk de Groot              0-2

Henk Vogelenzang de J   –    Bert Roest                    1-1

Michiel Luiten                –    Kirril Ivanov                 0-2

Leo van der Laan          –    Adrie Butzelaar             2-0

Hans Vermeij – Hans Loots – Jan Bouwmans – Jelmer Martens –

Jude Kasangaki – Richard Cousijnsen Afwezig met geldige reden

Andreas Ongers            –    Niet gespeeld buiten schuld

Fraaie eindspelfinesse uit slechtste partij

0-0 geeft het beste weer voor Henk en Bert, mag niet dus 1-1 is dan nog het eerlijkst.

Hans hield het lang en goed vol, maar Henk lokte hem de verkeerde kant uit en haalde zelf dam. Michiel zag de remise wegen niet en dus won Kyrylo. Dit keer gaf Leo minder kans aan Adrie, die lijdzaam moest toezien dat hij vastliep. Tegen Andreas had Leo zomaar tegen een zeperd kunnen aanlopen, maar hij zag het nog net op tijd.

 

Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 9 mei  2022

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Hans Schuurman           –    Michiel Luiten                0-2

Henk Vogelenzang de J.  –    Andreas Ongers            2-0

Adrie Butzelaar             –    Richard Cousijnsen        0-2

Kyrylo Ivanov               –    Jelmer Martens             1-1

Hans Vermeij – Jan Bouwmans – Hans Loots – Bert Roest – Henk de Groot, Jude Kasangaki –  Afwezig met geldige reden

Leo van der Laan          –    Niet gespeeld buiten schuld

Eerste puntverlies voor Kyrylo Ivanov

Hans Schuurman speelde al vroeg zijn kroonschijf op en kwam daardoor positioneel snel in te grote problemen. Andreas deed het beter, pas naar het einde toe wist Henk dwingende winst te forceren. Adrie is sinds zijn pensionering eigenlijk wat minder gaan presteren, traint vermoedelijk te weinig, gaf Richard de winst te gemakkelijk. Evenwicht is de belangrijkste conclusie in het treffen tussen Kyrylo en Jelmer.

Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 3 mei  2022

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Henk Vogelenzang de J   –    Kirril Ivanov                 0-2

Henk de Groot              –    Andreas Ongers            2-0

Adrie Butzelaar             –    Leo van der Laan          1-1

Richard Cousijnsen        –    Jude Kasangaki             2-0

Hans Schuurman – Hans Vermeij – Jan Bouwmans – Hans Loots –

Bert Roest – Michiel Luiten – Jelmer Martens -Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 27 april  2022

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Hans Loots                   –    Henk de Groot              0-2

Henk Vogelenzang de Jong  -Jude Kasangaki            2-0

Adrie Butzelaar             –    Bert Roest                    1-1

Michiel Luiten                –    Jelmer Martens             1-1

Kirril Ivanov                 –    Leo van der Laan          2-0

Hans Schuurman –   Hans Vermeij  – Jan Bouwmans – Andreas Ongers –  Richard Cousijnsen                   –    Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 21 april  2022

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Andreas Ongers            –    Michiel Luiten                0-2

Hans Loots                   –    Hans Schuurman           2-0

Adrie Butzelaar             –    Henk de Groot              0-2

Jelmer Martens             –    Richard Cousijnsen        2-0

Leo van der Laan          –    Henk Vogelenzang de Jong      0-2

Hans Vermeij               –    Afwezig met geldige reden

Jan Bouwmans              –    Afwezig met geldige reden

Bert Roest                    –    Jude Kasangaki             0-2

Henk Vogelenzang de Jong wijst Leo hardhandig terug

De strijd om het kampioenschap lijkt definitief te gaan tussen Henk en Jelmer. Terwijl Leo al verloren stond dacht hij door een dam toelaten nog remise te kunnen forceren, daar dacht Henk dus anders over. Jelmer profiteerde optimaal van een zwakte in Richard zijn stelling. In een goede stand nam Andreas de verkeerde afslag en met de schijfwinst kon Michiel wel winnen. Bert is wat van slag, want het was niet dat Jude zo goed speelde, maar Bert slecht. Hans Schuurman begaf zich ten onrechte naar het Kerkhofveld en was de schijf vrijwel direct kwijt, zodat ook Hans Loots verder weinig kopzorgen kreeg. Henk de Groot forceerde knap een doorbraak, Adrie reageerde de verkeerde kant op en incasseerde daarvoor de nul.

Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 21 maart  2022

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Andreas Ongers            –    Hans Schuurman           2-0

Bert Roest                    –    Richard Cousijnsen        0-2

Henk de Groot              –    Leo van der Laan          0-2

Adrie Butzelaar             –    Henk Vogelenzang de Jong      0-2

Hans Vermeij – Hans Loots – Michiel Luiten – Jude Kasangaki – Jan Bouwmans, Afwezig met geldige reden

Jelmer Martens             –    Niet gespeeld buiten schuld

Weinig veranderd in deze ronde

Henk Vogelenzang de Jong kreeg er 10 punten bij en ook Jelmer kreeg er 10 bij. Leo liep op beide drie punten in. Andreas Ongers verraste Hans en heeft hem daarvoor de laatste plaats bezorgt. Bert Roest deed geweldig zijn best, maar Richard manoeuvreerde beter en trok aan ‘t langste end. Henk de Groot gaf een schijf cadeau, zag niet een mooie ontsnapping van Flits en maakte in verloren stand een tweede fout. Adrie bezorgde zichzelf een kwetsbare stelling, waarvan Henk terecht volledig van profiteerde.

Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 14 maart  2022

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Andreas Ongers            –    Adrie Butzelaar             1-1

Hans Loots                   –    Jelmer Martens             0-2

Henk Vogelenzang de J   –    Hans Schuurman           2-0

Richard Cousijnsen        –    Henk de Groot              2-0

Hans Vermeij – Jan Bouwmans – Bert Roest – Jude Kasangaki en

Michiel Luiten –             Afwezig met geldige reden

Leo van der Laan          –    Niet gespeeld buiten schuld

Andreas Ongers weet Adrie Butzelaar een punt te ontfutselen

Verder geen verrassingen, nou ja, het was wel verrassend dat Hans Loots de kans kreeg te winnen van Jelmer. Deed hij niet, erger nog, nog tweemaal in de fout. Hans Schuurman zocht de rand van het bord op en kukelde eraf. Lang bleef het gelijk bij Henk en Richard, maar Henk vond de oplossing niet.

Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 7 maart  2022

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Hans Schuurman           –    Jelmer Martens             0-2

Andreas Ongers            –    Hans Loots                   0-2

Richard Cousijnsen        –    Leo van der Laan          0-2

Henk de Groot – Bert Roest – Jude Kasangaki – Adrie Butzelaar – Henk Vogelenzang de Jong, Niet gespeeld buiten schuld

Michiel Luiten – Jan Bouwmans – Hans Vermei, Afwezig met geldige reden

Richard Cousijnsen haakt af voor de titel

Door een nederlaag tegen Leo is Richard te ver verwijderd van de eerste plek. Leo doet weer een beetje mee en zal zeker proberen het Henk en Jelmer lastig te maken. (Op deze avond was ons tweede beker team bezig tegen Zenderstad, wat verloren werd met 2-6.) Jelmer won, Hans gaf onnodig zomaar een schijf cadeau. Andreas verloor, omdat hij een schijf te laat verdedigde en Hans geen kansen weg gaf.

Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 28 febr. 2022

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Hans Schuurman           –    Leo van der Laan          0-2

Bert Roest                    –    Andreas Ongers            2-0

Hans Vermeij               –    Afwezig met geldige reden

Jan Bouwmans              –    Afwezig met geldige reden

Hans Loots – Henk Vogelenzang de Jong – Henk de Groot – Jude Kasangaki – Adrie Butzelaar niet gespeeld buiten schuld.                     –

Michiel Luiten – Hans Vermeij – Jan Bouwmans – Richard Cousijnsen –

Jelmer Martens – Afwezig met geldige reden.

Bekerwedstrijd DVSB 2 – Groene Hart 6-2

En de dag erna verloor DVSB 1 met 6-2 in Amersfoort van ADG. Vandaar weinig voor de onderlinge. Leo en Hans maakte de opening al moeilijk en Hans bezweek deran. (bargoens). Andreas hield goed vol tegen Bert, maar terwijl hij dacht met gelijk spel weg te komen, incasseerde Bert schijfwinst.

Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 14 februari  2022

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Hans Loots                   –    Adrie Butzelaar             0-2

Henk Vogelenzang de J   –    Michiel Luiten                2-0

Henk de Groot              –    Andreas Ongers            2-0

Jude Kasangaki             –    Bert Roest                    2-0

Richard Cousijnsen        –    Hans Schuurman           2-0

Jelmer Martens             –    Jan Bouwmans              2-0

Hans Vermeij               –    Afwezig met geldige reden

Leo van der Laan          –    Jude Kasangaki     2-0

We schieten al aardig op met ronde één

Als we er van uit gaan dat we niet meer gestoord worden door corona, komen we een heel end met twee rondes te spelen. Afgelopen ronde geen grote verrassingen. Hans Loots en Michiel Luiten wisten zich beide naar hopeloze positionele stellingen te schuiven. Andreas hield goed stand, maar kroop in het eindspel toch weer te veel naar de randen. Ach ja, Bert Roest, roest of wat anders, de raderen draaien niet goed. Hans Schuurman nam zijn notatie mee, vind tie vast dat het maar beter niet zichtbaar wordt. Jan nam onterecht een voorpost in het centrum, Jelmer hengelde de schijf gauw naar binnen. Bert en Jude dus snel uit, zodoende ook Jude tegen Leo. Na eerst een gemeenschappelijke blunder, miste Jude een doorbraak die beslissend werd.

Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 7 februari  2022

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Hans Schuurman           –    Jan Bouwmans              1-1

Andreas Ongers            –    Richard Cousijnsen        0-2

Bert Roest                    –    Henk Vogelenzang de J   1-1

Michiel Luiten                –    Hans Loots                   1-1

Jelmer Martens             –    Henk de Groot              2-0

Leo van der Laan          –    Adrie Butzelaar             2-0

Hans Vermeij               –    Afwezig met geldige reden

Jude Kasangaki             –    Afwezig met geldige reden

Nieuwe koploper in Jelmer Martens

Scheelt niet veel tussen de eerste twee, het gat tussen de rest is wel bedenkelijk. De mannen Hans en Jan schuurden meer langs mekaar heen, zonder iets gevaarlijks op te bouwen. Andreas verweerde zich dapper, 33 zetten ging het goed, waarna tijdelijk schijfverlies optrad, maar Andreas vond de oplossing niet. Ook bij Bert en Henk werden grote risico’s vermeden met een logische remise. Hans elimineerde eerst een voorpost van Michiel en nam deze later aan de andere kant zelf in. Voordeel voor Michiel, maar hij zag een winstvariant niet. Als je zo’n slagzet ziet als Jelmer ben je aardig in vorm, het was nog geen winst, maar Henk wist de remise niet te vinden in het eindspel. Adrie ging wel hel veel achteruit, toch wist Leo het positioneel zelf niet te winnen, Adrie bezweek zelf.

Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 31 januari  2022

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Andreas Ongers            –    Jelmer Martens             0-2

Henk Vogelenzang de J   –    Leo van der Laan          0-2

Henk de Groot              –    Bert Roest                    0-2

Jude Kasangaki             –    Hans Loots                   2-0

Richard Cousijnsen        –    Michiel Luiten                0-2

Hans Schuurman, Adrie Butzelaar, Jan Bouwmans en Hans Vermei Afwezig met geldige reden

Koploper Henk Vogelenzang de Jong incasseert eerste nederlaag

Tegen Leo miste Henk een fraaie winst en ook in het eindspel waren de Heren niet vlekkeloos. Jelmer heeft hem weer in zicht, tegen Andreas bleef het in de opening gelijk, maar in het middenspel kwam de witspeler toch in nood en moest toestaan dat een schijf verloren ging. De verrassing was de winst van Michiel, Richard ging zoals gewoonlijk op avontuur, kwam in nood en loste dit dramatisch op. Flits weet raad. Henk was bezig met de Kerkhofschijf van Bert, er was geen eer mee te behalen, dus afruilen. Daar had Bert middels met een stille zet op gerekend en combineerde naar dam. Hans kondigde een dam aan, die zat er ook wel in, maar hij gebruikte de verkeerde schijf en verloor twee schijven.

Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 24 januari  2022

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Henk de Groot              –    Hans Loots                   1-1

Michiel Luiten                –    Leo van der Laan          2-0

Richard Cousijnsen        –    Bert Roest                    1-1

Jelmer Martens             –    Jude Kasangaki             1-1

Hans Schuurman,   Hans Vermeij,  Henk Vogelenzang de Jong    en Adrie Butzelaar waren er niet.

Andreas Ongers en Jan Bouwmans – Niet gespeeld buiten schuld

Groeien Michiel en Leo naar elkaar toe, in sterkte!

Eerst was het oneven en viel Andreas buiten het programma, toen bleek Adrie Omicron belast en zodoende ook Jan thuis gebleven. Michiel verraste Leo met een hem bekende opening, deed dat redelijk goed en omdat Leo eigenwijs toch 5-10 speelde, won Michiel verdient. Jelmer kwam beter uit de opening, maar gaf het voordeel weg, kwam toch weer beter te staan, maar miste het juiste moment om toe te slaan. Henk maakte gewoon een grote fout en in eerste instantie profiteerde Hans, maar hij verzuimde een vlugge winst en had de pech dat Henk een fraaie remiseweg in de gaten had. Richard zat al snel op het Kerkhofveld, kon geen kwaad, het bleef redelijk in evenwicht en in het eindspel kon Bert de remise houden.

Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 22 januari  2022

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Jan Bouwmans              –    Richard Cousijnsen        0-2

Hans Loots                   –    Andreas Ongers            2-0

Bert Roest                    –    Henk de Groot              2-0

Adrie Butzelaar             –    Michiel Luiten                0-2

Leo van der Laan          –    Jelmer Martens             0-2

Hans Schuurman,  Hans Vermeij, Henk Vogelenzang de Jong en  Jude Kasangaki met vermelding afwezig.

Gelukkig, weer opgestart

Na twee maanden pauze, gaan we vanaf nu door tot de zomervakantie. Van Jan en Richard geen commentaar van de partij, want ik kon er niet uit komen met de notatie van Jan. Leo had de gebruikelijke zienswijze van eerst kijken en dan zetten nog niet onder de knie, Jelmer maakte het fraai af. Hans Loots was zeer geduldig, liet Andreas de randen opzoeken en in het eindspel liep laatst genoemde daarmee vast. Pas in het eindspel kreeg Bert wat voordeel, maar Henk vond niet de juiste voortzetting en ook hij liep vast. Adrie had zijn slechte stelling juist verbeterd, maar liep in een niet al te moeilijke dam en kon gelijk opgeven.

Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 22 november  2021

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Hans Schuurman           –    Hans Loots                   0-2

Andreas Ongers            –    Jude Kasangaki             0-2

Bert Roest                    –    Adrie Butzelaar             2-0

Jelmer Martens             –    Michiel Luiten                2-0

Leo van der Laan          –    Richard Cousijnsen        1-1

Hans Vermeij               –    Afwezig met geldige reden

Jan Bouwma  afwezig met geldige reden, Henk Vogelenzang de Jong  niet gespeeld buiten schuld , Henk de Groot niet gespeeld buiten schuld .

 

Soesjes avond

Andreas was jarig geweest en trakteerde. Jude was in het begin coulant, verzuimde een dam, maar liet Andreas vast lopen. Michiel had niet zijn opening en raakte wel heel snel de draad kwijt. Hans Schuurman begon goed aan de wedstrijd, maar gaf toch zelf zomaar een schijf en kwam tekort. Ook bij Bert en Adrie was de echte strijd ver te zoeken, Adrie nam een slechte beslissing. De uitzondering van deze avond (lichtpuntje) een spannende partij tussen Leo en Richard van begin tot het eind.

 

Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 15 november  2021

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Andreas Ongers            –    Bert Roest                    0-2

Hans Loots                   –    Leo van der Laan          0-2

Henk de Groot              –    Adrie Butzelaar             2-0

Jude Kasangaki             –    Henk Vogelenzang de J   0-2

Michiel Luiten                –    Hans Schuurman           2-0

Richard Cousijnsen        –    Jelmer Martens             2-0

Hans Vermeij en Jan Bouwmans afwezig met geldige reden

Richard Cousijnsen haalt uit

Ik had gewaarschuwd moeten zijn, aldus Jelmer. Ja en nee, 42-38, 37-32 en 38-32 was normaal, maar Van Richard zijn we het gewend dat hij positionele risico neemt in de onderlinge. Hans Loots wist het al, zijn 34e zet was de fout, echter na 43 zetten stond wit nog steeds een pietsie beter. Dus Hans was wat somber. Leo dacht ook onterecht dat hij veel beter stond, maar ja, daardoor wel positief gestemd. Andreas had er zin in, al vlot in de aanval, Bert vlocht zijn schijven om de voorpost heen en verorberde deze. Een drie om vier naar dam besliste. Adrie had een mooie slagzet in gedachte voor de remise, maar begon verkeerd. Jude lette simpel niet op en Henk had drie om drie naar dam. Ook Michiel kreeg het te gemakkelijk cadeau van Hans.

Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 8 november  2021

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Hans Schuurman           –    Andreas Ongers            1-1

Hans Loots                   –    Michiel Luiten                2-0

Hans Vermeij en Jan Bouwmans – Afwezig met geldige reden:  Bert Roest – Henk Vogelenzang de Jong – Henk de Groot – Jelmer Martens – Leo van der Laan – Richard Cousijnsen – Jude Kasangaki – Adrie Butzelaar Niet gespeeld buiten schuld

Wegens UPDB wedstrijden, weinig gebeurd

Nou ja, weinig op het bord, wel wat sensatie, want Michiel Luiten die wel licht voordeel had, hoefde niet verder te spelen, omdat hij zijn klok vergat. Hans Schuurman kwam een schijf achter omdat Andreas Ongers beter oplette, maar toch was 2-0 daarna nog mogelijk geweest, remise het meest eerlijk. Hans heeft wel de laatste plek overgenomen.

Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 1 november  2021

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Henk de Groot              –    Hans Schuurman           2-0

Adrie Butzelaar             –    Jelmer Martens             0-2

Michiel Luiten                –    Andreas Ongers            2-0

Richard Cousijnsen        –    Henk Vogelenzang de J   0-2

Leo van der Laan          –    Bert Roest                    1-1

Hans Vermeij – Jan Bouwmans – Jude Kasangaki – Hans Loots    Afwezig met geldige reden

Henk Vogelenzang de Jong velt tweede titelkandidaat

Na Jelmer is nu ook Richard ten prooi gevallen voor Henk Vogelenzang de Jong. Een verdiende overwinning, want hij maakte zelf geen fouten, waar Richard enkele keren weigerde de veilige remisehaven in te sturen. Bert had zich wat op kunnen werken ten koste van Leo, maar beide miste dat moment. Hans Schuurman heeft zich nog niet hersteld van de te lange vakantie, hij moet er weer helemaal inkomen. Jelmer mistte de kans om het Adrie in het eindspel echt moeilijk te maken, maar ja, remise lag voor het grijpen, maar Adrie zag dat niet. Jammer, maar Andreas zag een eenvoudige twee om drie over het hooft.

Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 24 oktober  2021

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Andreas Ongers            –    Henk de Groot              0-2

Bert Roest                    –    Hans Schuurman           2-0

Jude Kasangaki             –    Richard Cousijnsen        2-0

Michiel Luiten                –    Jan Bouwmans              0-2

Jelmer Martens             –    Hans Loots                   2-0

Hans Vermeij, Henk Vogelenzang de Jong, Leo van der Laan en Adrie Butzelaar.  Afwezig met geldige reden.

 

Jude verrast de favoriet Richard

Grootste verrassing was inderdaad de nederlaag van Richard, was niet nodig geweest, want halverwege werd een combinatie naar dam gemist. Michiel heeft een andere start als vorig jaar, toen titelaspiraties, nu onderaan. Maar goed, Jan had ook nog niets en was dus blij met de eerste punten. Henk vond blijkbaar dat Andreas te gemakkelijk een schijf verloor en gaf prompt later deze terug. Nogmaals ging hij in de fout, maar Andreas zag het niet. Hans Schuurman heeft te lang vakantie gehad, hij moet er nog een beetje inkomen. Hans Loots kwam er positioneel niet aan te pas en liep vast.

Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 11 oktober 2021

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Hans Schuurman           –    Jude Kasangaki             0-2

Hans Loots                   –    Richard Cousijnsen        0-2

Bert Roest                    –    Michiel Luiten                1-1

Henk Vogelenzang de J   –    Jelmer Martens             2-0

Adrie Butzelaar             –    Andreas Ongers            2-0

Leo van der Laan          –    Henk de Groot              1-1

Hans Loots met uitzicht op blauwe streep

Hans Schuurman is teruggekeerd uit Frankrijk. Leo was vrij wegens oneven, maar Jan kwam wel, maar van het werk en dus kwam het goed uit dat hij naar huis kon om te eten en uit te rusten. Er hadden er nog twee bijna gelijk naar huis gekund, want Jelmer lette niet op en kwam niet verder dan zes zetten, gaf ook iets te snel op. Hans Schuurman moet er natuurlijk weer inkomen, hij gaf door een verkeerde afruil zelf een schijf weg en kon op tijd naar huis. Op het moment dat Hans Loots via een Haarlemmer Richard kon pakken, liep hij zichzelf voorbij, gaat dat zien. Bij Bert-Michiel had Flits niks te melden, ik zag toch nog wat in het eindspel. Adrie trakteerde Andreas op een wat verborgen dam. Henk de Groot tenslotte, noteerde wel een blauwe streep.

 

Hans Vermeij en Jan Bouwmans -Afwezig met geldige reden

Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 27 september  2021

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Jan Bouwmans              –    Jude Kasangaki             0-2

Henk Vogelenzang de J   –    Hans Loots                   1-1

Henk de Groot              –    Michiel Luiten                1-1

Richard Cousijnsen        –    Adrie Butzelaar             2-0

Jelmer Martens             –    Bert Roest                    2-0

Leo van der Laan          –    Andreas Ongers            2-0

Hans Schuurman en Hans Vermeij – Afwezig met geldige reden

Voor het eerst met dit systeem: partij afgebroken

Hoe kon dit gebeuren, nou, we begonnen na achten omdat we te lang bleven doorkletsen. Natuurlijk bij de partij van Hans, door het achteruit ruilen duurt zijn partij gemiddeld langer dan die van mij, die overwegend naar voren ruilt. Waar of niet waar! Henk heeft natuurlijk ook “schuld” door tijdgebrek werden enkele betere voortzettingen gemist. Enfin, Henk is van huis uit met remise akkoord gegaan. Jan maakt het nog bonter met zijn tijd en blies zichzelf er mee op. Halverwege deed Henk een discutabele zet, Michiel wist de manier om te profiteren, echter effe te enthousiast en alle voordeel verdween. Positioneel acteerde Adrie in de opening niet al te best, dus werd het vechten tegen de bierkaai. Eigen schuld Bert, als Jelmer je een kans geeft, moet je hem pakken, en dat deed Jelmer later wel. Leo won een schijf in het middenspel, bleef goed opletten, gaf voor Andreas geen kansen weg.

Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 20 september  2021

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Andreas Ongers          –    Henk Vogelenzang de J   0-2

Bert Roest                    –    Leo van der Laan              0-2

Henk de Groot              –  Jelmer Martens                 0-2

Hans Schuurman, Richard Cousijnsen, Michiel Luiten en Hans Vermeij  –  Afwezig met geldige reden

Jan Bouwmans, Hans Loots, Jude Kasangaki en Adrie Butzelaar   – Niet gespeeld buiten schuld ivm UPDB wedstrijd

 

Nieuwe leider, Henk Vogelenzang de Jong

Henk zadelde al vroeg in de wedstrijd Andreas een voorpost op. Deze werd zorgvuldig aangevallen en viel dan ook. Henk maakte verder geen fouten, zoals zijn buurmannen. Jelmer zat even te slapen en kreeg als dank een drie om drie, maar om een doorbraak te vermijden moest een schijf worden geofferd. Een wanhoopsdaad in het eindspel bracht Jelmer toch nog de winst. De eerste slordigheid kwam van Leo, Bert behandelde dat goed, dus Leo kwam een schijf achter, volgens Flits in verloren stand. Bert zag echter de winst niet, Leo zag niet dat hij geen dam mocht halen en Bert zag de één diepe zet ook niet. Leo herpakte zich en Bert bleef tobben.

Overzicht eerste ronde seizoen 2021-2022 op 6/9/2021

Andreas verstevigt koppositie

Jan wist Andreas niet te pakken en liet zelf in het eindspel een dam open staan die Andreas gretig consumeerde. Bert wist ook niets te bereiken tegen Hans Loots, maar deze deed niet hetzelfde als Andreas, maar miste de winst. Henk Vogelenzang de Jong trakteerde Henk de Groot op een mooie forcing, schijf offeren, dubbele dreiging. De Groot moest hard aan de noodrem, kwam een schijf achter, maar zag niet dat hij deze terug kon winnen. Michiel liep helemaal vast, bij het naspelen leek het allemaal mee te vallen, maar Richard stond sowieso beter. Leo kwam goed uit de opening, maar het voordeel vergroten zat er niet in, de rollen werden omgedraaid, maar winst kwam ook voor Jelmer niet in zicht.

 

 

 

Overzicht laatste ronde 18, gespeeld op 28 juni  2021

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Bert Roest                    –    Henk Vogelenzang de Jong      0-2

Leo van der Laan          –    Adrie Butzelaar             2-0

Henk de Groot              –    Jan Bouwmans              2-0

Hans Loots                   –    Jude Kasangaki             1-1

Hans Schuurman           –    Michiel Luiten                0-2

Jelmer Martens             –    Afwezig met geldige reden

Andreas Ongers            –    Niet gespeeld buiten schuld

Eindstand Rondspel seizoen 2020 – 2021

Kampioen 2020-2021 Leo van der Laan

Voor de lange winterstop was Michiel Luiten favoriet, maar hij kon in juni geen goed meer doen. Het verschil tussen Jelmer en Leo zit hem vooral in de drie keer dat Jelmer niet kon. Maar mijn 9-3-3 tegen 7-6-1 oogt veel beter, op grond van die argumentatie accepteer ik de beker. Adrie maakte het Leo niet al te lastig, al vrij vlot vanuit de opening kwam Leo comfortabel te staan, een positionele fout, gevolgd door een blunder betekende het einde van de partij. Bert sloot zijn seizoen in de stijl af die hem het meest overkwam, een geheel onnodige eindspelverlies. Jan en Henk tekende voor Klassieke gelijkwaardigheid, totdat Jan iets vergat en kon opgeven. Allebei kregen Hans en Jude de kans te winnen, beide gaven niet thuis toen het er op aan kwam. Tja Hans, had je toch zomaar, Michiel een kopje kleiner kunnen maken, met een mooie dam uitvoering.

Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 20 juni  2021

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Leo van der Laan          –    Bert Roest                    2-0

Henk Vogelenzang de J   –    Andreas Ongers            2-0

Michiel Luiten                –    Henk de Groot              1-1

Adrie Butzelaar             –    Jelmer Martens             0-2

Jan Bouwmans              –    Hans Loots                   2-0

Hans Schuurman           –    Niet gespeeld buiten schuld

Jude Kasangaki             –    Afwezig met geldige reden

Het blijft spannend tot en met de laatste ronde

Zowel Jelmer als Leo wonnen hun wedstrijd, bij beide ging dat niet geheel vlekkeloos. Zowel Adrie als Bert mistte de goede keus bij enkele belangrijke momenten. Michiel had Henk al vlot te pakken, schijfwinst. Maar met de overwinning bijna binnen, produceerde hij een blunder en was de winst weg. Andreas verslikte zichzelf en kwam een schijf achter, waarna er geen kansen meer kwamen om te repareren. Hans haalde er een mooie dam uit, maar Jan kon hem tegen twee schijven direct weer afnemen met gelijk spel. Dat duurde maar kort, want Hans nog in de ban van zijn slagzet, vergat op het bord te kijken, terwijl hij wel zette.

Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 13 juni  2021

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Jelmer Martens             –    Jan Bouwmans              2-0

Bert Roest                    –    Adrie Butzelaar             2-0

Henk de Groot              –    Hans Schuurman           2-0

Henk Vogelenzang de J   –    Hans Loots                   1-1

Michiel Luiten                –    Leo van der Laan          0-2

Jude Kasangaki             –    Andreas Ongers            2-0

Nieuwe koploper

De lange winterstop is voor Michiel Luiten zijn noodlot geworden, een florissante uitgangspositie is verworden tot nog hopen op een misstap van degene die nu boven hem staan. Ook Adrie zakte een treetje, een geheel onnodige schijfverlies in de opening was al fataal. Jan hield lang en goed stand tegen Jelmer, maar het duurde iets te lang. Henk de Groot veroverde het centrum, kreeg overwicht, eigenlijk niet genoeg, maar Hans zag de Houdini ontsnapping niet. Hans Loots liet het initiatief aan Henk, zoals gewoonlijk gebruikte deze teveel tijd voor het eerste gedeelte en dat wreekte zich in de rest van de partij. Tenslotte was Jude zeer geduldig tegen Andreas, die ten leste toch foutief afruilde en ten onder ging.

Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 7 juni  2021

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Jelmer Martens             –    Michiel Luiten                1-1

Leo van der Laan          –    Henk de Groot              2-0

Henk Vogelenzang de J   –    Jan Bouwmans              2-0

Hans Loots                   –    Bert Roest                    1-1

Adrie Butzelaar             –    Jude Kasangaki             2-0

Andreas Ongers            –    Hans Schuurman           1-1

Michiel zelf weigerde voortijdig kampioenschap!

De titelstrijd is nog niet beslist, want Michiel pakte zijn grote kans niet tegen Jelmer. Wel uitstekend spel, maar op de beslissende momenten werd gepast. Leo won na een positioneel foutje van Henk en Adrie werd eerst weggevaagd vanuit de opening, maar met het behalen van een goede dam, lette Jude niet goed op, dam kwijt en twee schijven achter. De gelijke strijd tussen Henk en Jan werd ruw beëindigd toen Jan een één om drie naar dam vergat. Bert werd verrast door een vier om vier met doorbraak voor Hans. Glad gewonnen, maar Hans dacht daar anders over en liet het naar remise lopen. De meest evenwichtige partij bij Andreas en Hans te zien, normale remise dus.

Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 1 juni 2021

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Jelmer Martens             –    Leo van der Laan          1-1

Bert Roest                    –    Henk de Groot                0-2

Henk Vogelenzang de J   –    Jude Kasangaki        0-2

Michiel Luiten                –    Adrie Butzelaar             0-2

Jan Bouwmans              –    Hans Schuurman           2-0

Andreas Ongers            –    Hans Loots                   0-2

 

Adrie deelt mokerslag aan koploper uit

De grootste verrassing van de avond, een venijnig wat verborgen drie om drie met doorbraak, bracht Michiel op de knieën. Jelmer had moeten winnen van Leo, maar verzuimde toen het er op aan kwam en dus blijft Michiel wankel bovenaan staan. Bert was zo blij dat hij weer kon gaan dammen, in zijn enthousiasme vergat hij al na vijf minuten dat men wel moet blijven opletten. Helaas. Hans Schuurman zag de bedoeling van Jan niet aankomen en kon redelijk vroeg weer naar huis. Hans Loots had een te gelukkige avond, Andreas miste een uitgelezen winstkans, en ging in een remise eindspel alsnog in de fout. Henk deed tegen Jude veel goed, maar ook veel fout en omdat fout de laatste was, won Jude.

Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 14 december  2020

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Bert Roest                    –    Leo van der Laan          0-2

Henk de Groot              –    Adrie Butzelaar             1-1

Michiel Luiten                –    Henk Vogelenzang de Jong      1-1

Andreas Ongers            –    Jan Bouwmans              1-1

Hans Schuurman           –    Jude Kasangaki             0-2

Jelmer Martens             –    Afwezig met geldige reden

Hans Loots                   –    Niet gespeeld buiten schuld

En we gaan vijf weken uit de lucht en zien dan verder

Grotendeels zit de eerste ronde er op, glorieus op de eerste plek Michiel Luiten. Hij wordt wel nerveus, dit is zijn kans om clubkampioen te worden. Alleen Jelmer kan hem nog serieus bedreigen. In deze ronde liep Michiel in een zetje en Henk had moeten winnen, maar deed het niet. Leo fatsoeneerde zijn positie ten koste van Bert, hoogstaand was het niet, maar wel spannend. Henk zag een doorbraak tegen Adrie, maar berekende het niet goed, de doorbraak kwam, maar Adrie kon deze afruilen en hield een schijf over. Hans hield lang vol, maar miste een doorbraak die gelijk fataal was. Tenslotte lukte het niet de notatie van Jan en Andreas van de gehele partij tot een goed einde te brengen.

Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 7 december 2020

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Leo van der Laan          –    Michiel Luiten                0-2

Henk de Groot              –    Jude Kasangaki             2-0

Henk Vogelenzang de J   –    Bert Roest                    1-1

Hans Loots                   –    Hans Schuurman           1-1

Jan Bouwmans              –    Adrie Butzelaar             0-2

Andreas Ongers            –    Jelmer Martens             0-2

Michiel Luiten in de wolken

De bedoeling was natuurlijk dat Leo, Michiel zijn eerste nederlaag zou bezorgen. Leo bakte er niets van, hopeloos was het. Hij was niet de enigste, want op het moment dat Jan met een excellente slagzet kon winnen, produceerde hij een blunder. Waarom Jude zomaar een schijf cadeau deed aan Henk, weet alleen hij, Henk wist er goed raad mee en gaf geen kans weg. Dit keer hield Hans Schuurman vol, Flits kon voor hem winnen, Hans Loots verzuimde zijn kans, dus remise het eerlijkst. Bij Henk en Bert werd wel vel gestreden, maar de verhoudingen op het bord werden niet ernstig verstoord. Niet verwonderlijk dat Jelmer een sterk centrum formeerde, helaas zag Andreas een eenvoudige één om twee over het hoofd, waarna het snel gedaan was. Tot nu toe 63 partijen gespeeld, 46 daarvan in winst of verlies en 17 remises.

Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 30 november  2020

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Bert Roest                    –    Michiel Luiten                0-2

Leo van der Laan          –    Jude Kasangaki             1-1

Hans Loots                   –    Jelmer Martens             1-1

Adrie Butzelaar             –    Andreas Ongers            2-0

Jan Bouwmans              –    Henk de Groot              0-2

Hans Schuurman           –    Henk Vogelenzang de J   0-2

Michiel Luiten heeft zijn begeerde koppositie

Ook bij remise had Michiel de eerste positie veroverd, want Jelmer kon tegen Hans Loots niets verzinnen om richting winst te komen. Bert maakte het voor Michiel in het eindspel nog florissanter, een uitgevoerde gedachte briljante actie, werd direct eenvoudig door Michiel winnend afgestraft. Leo miste halverwege een kansrijke dam en had in het eindspel geluk een drie om drie doorbraak van Jude naar dam, wat winnend leek, naar remise te kunnen spelen. Adrie miste twee keer een eenvoudige winstgang, maar fopte Andreas alsnog in een remise vier om vier. Ja hoor, het was weer zover, Jan vergat zijn tijd. En ja, hetzelfde bij Hans, want alweer werd onnodig plotseling een schijf opgeofferd, wat Henk wel moest verzilveren.

 

Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 24 november  2020

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Bert Roest                    –    Andreas Ongers            0-2

Henk Vogelenzang de J   –    Jelmer Martens      1-1

Michiel Luiten                –    Jude Kasangaki         1-1

Hans Loots                   –    Jan Bouwmans              2-0

Adrie Butzelaar             –    Leo van der Laan          0-2

Hans Schuurman           –    Henk de Groot              0-2

Andreas haalt uit

Al vrij vlot in de opening maakt Bert een blunder, maar ontsnapt, want Andreas ziet het ook niet. Maar ja, 25 zetten later is Andreas klaarwakker en trakteert Bert op een vier om vier met winnende doorbraak. Twee keer gaat Henk in de fout door ergens achter te lopen en twee keer ziet Jelmer de winst niet. Jude geeft twee keer onnodig een schijf weg, komt hopeloos verloren te staan, maar Michiel verzuimt de koppositie van Jelmer over te nemen. Hans en Jan hielden elkaar in evenwicht, onnodig gaf Jan aan het einde toch nog zijn punt weg. Leo vind de weg omhoog terug, Adrie nam te gemakkelijk een vergiftige dam. Hans tegen Henk, ging gewoon goed tot Hans ineens te vrijwillig een schijf inleverde.

Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 2 november  2020

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Jelmer Martens             –    Hans Schuurman           2-0

Leo van der Laan          –    Hans Loots                   2-0

Henk de Groot              –    Henk Vogelenzang de Jong      1-1

Michiel Luiten                –    Andreas Ongers            2-0

Adrie Butzelaar             –    Bert Roest                    0-2

Willem Bor              –   Jude Kasangaki                    1-1

Jan Bouwmans              –    Afwezig met geldige reden

Vanwaar die angst tegen de korte vleugelopsluiting!

Leo opende weer met 35-30 20-25! en Hans kon zodoende even later met 20-24 voordeel verkrijgen met de opsluiting. Dit weigerde hij en verkoos zelfs een nadelige voortgang en verloor. Bert bood Adrie na ongeveer 17 zetten ook de opsluiting aan, maar Adrie weigerde het voordeel en counterde tegelijk met de afbraak ervan, met schijfverlies. Hans gaf Jelmer eigenlijk geen kans, maar de concentratie was kennelijk te hoog, want ineens zag hij iets, dus niet en gaf zomaar een schijf cadeau. (hoe is het mogelijk dat ik cadeau krijg en k a d o intik) Jude had eigenlijk vrij, maar Willem Bor kwam opdagen om te spelen. Willem verkreeg positioneel voordeel, maar Jude nam in het eindspel de enige weg naar remise. Met een lichte combinatie trakteerde Michiel, Andreas op schijfverlies, met winst als logische vervolg. Lang bleef het evenwicht tussen Henk en Henk, maar Henk de Groot maakte een misser en Henk Vogelenzang de Jong profiteerde, maar deze stelde damhalen te lang uit en zag de winst wegvloeien

Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 27 oktober  2020

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Bert Roest                    –    Jelmer Martens             2-0

Jude Kasangaki             –    Jan Bouwmans              2-0

Hans Loots                   –    Henk Vogelenzang de J   2-0

Andreas Ongers            –    Henk de Groot              2-0

Hans Schuurman           –    Michiel Luiten                0-2

Leo van der Laan          –    Niet gespeeld buiten schuld

Adrie Butzelaar             –    Afwezig met geldige reden

Tjonge jonge, een opmerkelijke ronde

Wegens rugklachten was Adrie verhinderd en kon Leo dus niet spelen. Later bleek dat waarschijnlijk Michiel niet goed keek welke kleur hij had. Hebben we Jan en Andreas gehad als klok missers, viel nu voortijdig bij Henk de Groot de vlag. Vermoedelijk als oorzaak, dat hij voor de eerste keer met tussenscherm en twee borden speelde. Michiel had al vrij snel het goede gevoel tegen Hans, al zag Flits dat anders. Maar een slag naar dam maakte er voor Hans een slecht einde aan. Een black-out van Jan waardoor Jude een één om drie naar dam kon nemen. In een volkomen remise-eindspel, blijk ineens dat Henk heeft verloren, het hoe en waarom moeten we later nog uitpluizen. Wel heeft hij twee keer zeker de winst gemist. Lang ging het bij Bert en Jelmer gelijk op, maar in het eindspel moest Jelmer voor remise vechten, nam Bert de verkeerde winstvariant, maar verraste Jelmer alsnog door te snel op te geven.

Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 20 oktober  2020

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Jelmer Martens             –    Jude Kasangaki             1-1

Henk de Groot              –    Leo van der Laan          0-2

Henk Vogelenzang         –    Adrie Butzelaar             0-2

Hans Schuurman           –    Andreas Ongers            2-0

Michiel Luiten                –    Hans Loots                   2-0

Jan Bouwmans              –    Bert Roest                    2-0

Adrie neemt “brutaal” de tweede plek in

Het was ook wel de verrassing van de avond, eerst ontsnapt Adrie aan een slechte stelling, kan later nog een keer goedkoop naar dam, maar ziet een fraaie winst over het hoofd. Dan geeft Henk onterecht een remisestelling op. Jelmer truckt Jude in de opening, schijfwinst. Dan veel later een echte blunder van Jelmer die in een verloren stand komt te staan, Jude twijfelt en verspeelt de winst. Leo wist tegen Henk Klassiek te vermijden, het hielp niet echt om iets te bereiken, Henk miste een goede voortzetting die Leo in de problemen had gebracht. Een lichte combinatie besliste. Volgende week bij Andreas op zijn blaadje, Klok-Klok er op zetten. Want ze waren pas goed halverwege toen zijn vlag viel. Michiel bereikte niets tegen Hans, zag zichzelf verkeerd opbouwen, maar helaas, dat zag Hans weer niet en zo ging het verder. Bert wil dit seizoen gebruiken om avontuurlijk te spelen, maar Jan kwam niet onder de indruk en weer ging het goed met de tijd, en Jan kreeg gelijk.

Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 14 oktober  2020

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Bert Roest                    –    Hans Schuurman           2-0

Michiel Luiten                –    Jelmer Martens             1-1

Jude Kasangaki             –    Hans Loots                   2-0

Adrie Butzelaar             –    Henk de Groot              2-0

Jan Bouwmans              –    Leo van der Laan          2-0

Andreas Ongers            –    Henk Vogelenzang de Jong      0-2

Klok-Klok

Dit had Leo vooraf in grote letters op Jan zijn notatiebiljet gezet, in plaats van de namen. Want met drie wedstrijden gespeeld was hij al twee keer door de klok verslagen. Na 43 zetten had Jan gewonnen en nog 18 minuten op de klok. Michiel had eigenlijk een makkelijke avond, geen moment hoefde hij bang te zijn voor Jelmer die niets wist te bereiken. Positioneel gezien deed Hans het beter als Jude, maar ja, op het moment dat Hans de beslissende slag moest slaan, liet hij verstek gaan. De rollen werden omgekeerd en Jude tikte het wel uit. Henk verbraste zelf zijn betere opening en maakte veel later een te zware fout, zodat Adrie moest winnen. Henk overzag in de late opening een onverwachte kans om beslissend door te breken, nog weer later was een drie om drie naar dam noodlottig voor Andreas.

Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 7 oktober  2020

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Jelmer Martens             –    Adrie Butzelaar             2-0

Leo van der Laan          –    Andreas Ongers            2-0

Henk de Groot              –    Michiel Luiten                1-1

Jude Kasangaki             –    Hans Schuurman           2-0

Hans Loots                   –    Bert Roest                    0-2

Henk Vogelenzang de Jong  -Afwezig met geldige reden

Jan Bouwmans              –    Afwezig met geldige reden

Michiel laat weer een punt liggen

Michiel staat tweede op de ranglijst, maar mopperen hoort er bij, want hij liet ook tegen Henk de overwinning uit zijn vingers glippen. Mopperen op zichzelf zou Jelmer wel kunnen doen, want ondanks de winst, is twee keer ontsnappen aan verlies geen goed teken. Hans zal eerder wat verdrietig kijken, want zo’n 2 tegen 4 weggeven, is niet leuk, hij steunde Bert ermee die weer op 50 % staat. Hetzelfde geld voor Leo, ook op 50 % opgeklommen. Hans beantwoorde Jude’s opening 31-26 met 20-25, dat kon geen kwaad, maar later kopieerde hij Jude ’s gang naar het Kerkhof en dat beoordeelde Flits als fataal.

Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 2 oktober  2020

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Adrie Butzelaar             –    Hans Loots                   1-1

Andreas Ongers            –    Jude Kasangaki             1-1

Jelmer Martens, Bert Roest, Leo van der Laan, Henk Vogelenzang de Jong en Michiel Luiten

Niet gespeeld buiten schuld. Henk de Groot, Jan Bouwmans en Hans Schuurman, afwezig met geldige reden

Nadat het aftasten met de opening voorbij was, ging Adrie in het middenspel gevaarlijk aan het zwerven, Flits zag een fraaie winnende slagzet voor Hans, had Hans niets aan. Maar hij vergooide daarna zijn goede stelling, waarna weer Flits een mooie damslag voor Adrie in petto had. Adrie benutte zijn kansen niet in het eindspel, dus met remise kunnen beide niet klagen. Verrassend natuurlijk de puntendeling van Andreas en dan mag Jude nog niet eens klagen. Al vlot in de opening vergat Jude dat een schijf instond, dus er één achter. Eerst werd nog wel wat compensatie afgedwongen, maar naarmate de wedstrijd vorderde verslechterde de zwarte stand. Andreas zag zijn kans, greep deze, maar sloeg naar de verkeerde kant en met een achterwaartse ruil kon Jude nog een punt redden.

 

Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 25 september  2020

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Henk de Groot              –    Bert Roest                    2-0

Jude Kasangaki             –    Henk Vogelenzang de J   2-0

Hans Loots                   –    Andreas Ongers            2-0

Adrie Butzelaar             –    Michiel Luiten                1-1

Hans Schuurman           –    Jan Bouwmans              2-0

Jelmer Martens             –    Afwezig met geldige reden

Leo van der Laan          –    Niet gespeeld buiten schuld

Michiel verzuimt de winst.

Eerst heeft Michiel Adrie positioneel min of meer te pakken, als hij plots stopt en zijn voordeel grotendeels verspeeld. Het lijkt vervolgens in het eindspel op remise uit te draaien, als Adrie ineens onnodig twee schijven opoffert in de verkeerde veronderstelling dat hij zo remise kan forceren. Hij heeft mazzel, want Michiel gelooft hem. Dit keer wilde Bert tegen Henk is niet het Klassieke, dat lukte heel goed, te goed, want Henk wist knap de foute opzet van Bert te ontrafelen. Lang kwam er bij Jude en Henk geen spanning, en toen het er wel kwam, wist Jude er beter mee om te gaan, mede omdat Henk zijn tijd meestal gebruikt in de eerste helft van de partij. Hans Loots moest veel geduld hebben met Andreas, die het scherm en de twee borden nog moeilijk verteerd. Hans wist op het bord zelf ook geduldig positioneel de zaak te klaren. Hans en Jan gaven niets aan de ander cadeau, heel serieus spelend gebruikte ze beiden veel tijd. Jan heeft echter nog steeds moeite of ruzie, met de klok. Ondanks waarschuwingen van Hans ging de partij onnodig verloren door tijdsoverschrijding.

Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 14 september  2020

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Jelmer Martens             –    Henk de Groot              2-0

Henk Vogelenzang de J   –    Leo van der Laan          1-1

Jude Kasangaki             –    Adrie Butzelaar             0-2

Jan Bouwmans              –    Andreas Ongers            2-0

Hans Schuurman           –    Hans Loots                   1-1

Bert Roest                    –    Afwezig met geldige reden

Michiel Luiten                –    Niet gespeeld buiten schuld

Oei, na twee wedstrijden staat Jelmer te duidelijk op kop

Ja, wat gaan we daar aan doen, Jelmer lijkt weer onhoudbaar. Maar hij kreeg het dit keer wel te gemakkelijk, Henk overzag een eenvoudige dam en kon gelijk opgeven. Leo tegen Henk liep gelijk op, spannend genoeg, maar nergens werd het evenwicht teveel verbroken. De wedstrijd van de dag werd gespeeld door Jude en Adrie, Jude is niet bang om de partij soms wild op te zetten, maar dit keer ging hij te ver. Zijn opening was goed, maar door een hele zwakke zet veranderde alles in het voordeel van Adrie, die bekwaam dit uitbuitte. Andreas heeft zelf behoorlijk veel moeite met het scherm, hij vergeet vaak de zet van zijn tegenstander op zijn eigen bord. Jan keek beter uit en positioneel werd Andreas overklast. Volgens Flits heeft Hans Schuurman lang heel goed gestaan, dit voordeel verwisselde van eigenaar naarmate het eindspel in zicht kwam. Op het moment dat Hans Loots zijn goede winstkansen zou kunnen verzilveren, was hij te gulzig, nam schijfwinst en kon gelijk remise constateren.

Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 7 september  2020

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Bert Roest                    –    Jude Kasangaki             1-1

Leo van der Laan          –    Jelmer Martens             0-2

Henk Vogelenzang de J   –    Hans Schuurman           1-1

Michiel Luiten                –    Jan Bouwmans              2-0

Andreas Ongers            –    Adrie Butzelaar             0-2

Hans Loots                   –    Henk de Groot              0-2

Zo, het nieuwe damseizoen is begonnen, de kop is er af. Ook de eerste slachtoffer aan de veranderde omstandigheden is gevallen, Henk Vogelenzang de Jong vergat een gedane zet van Hans Schuurman en liep in een eenvoudige slagzet, die dus op zijn eigen bord niet kon. Hans was tevreden met remise. Jan Bouwmans leek op het oog moeilijk te staan, maar Flits zegt dat dat wel mee viel. Wat niet mee viel, was dat Jan zijn vlag viel en met pas 23 zetten gedaan. Volgens woordenboek zou je Jan moeten intrechteren. We kunnen ook voorstellen dat men extra tijd kan inkopen, b.v. 5 minuten voor een euro. Leo werd omdat hij twee keer dezelfde combinatie miste, terecht hardhandig door Jelmer van het bord gezet. Bert en Jude miste driemaal de juiste richting, veroorzaakte wel veel spanning en remise is dan wel het eerlijkst.

Hier kom ik tot de ontdekking dat ik vergeten ben Hans Loots tegen Henk de Groot na te kijken. Op Toernooibase vermeld Jelmer, oorzaak nederlaag achtergebleven schijf op 45, ik merk op daaraan voorafgaand vier keer terug ruilend. Echter een normale blunder is de uiteindelijke boosdoener. Ook verlies voor Andreas, wel goed gespeeld, maar ook hier was een blunder de oorzaak voor de te gemakkelijke winst van Adrie, waar hij natuurlijk ook niets aan kon doen.

Jelmer Martens clubkampioen

Direct na de jaarvergadering werd Jelmer Martens gehuldigd als clubkampioen. Het seizoen is medio maart gestopt, edoch hij stond zoveel punten op zijn belagers voor, dat hij onder normale omstandigheden nooit meer ingehaald kon worden. Op de foto bij de startpagina overhandigde Leo van der Laan (aftredend clubkampioen maar ook wedstrijdleider), met inachtneming van corona-afstand de kampioensbeker aan Jelmer.

Jelmer speelde na de jaarvergadering tegen 10 spelers een simultaan. Hierbij een verslag en daarna analyses van Leo van der Laan

Henk Vogelenzang de Jong was al snel uit. Hij liep in een 3 om 3 en voor Jelmer doorloop naar dam. Hij gaf meteen op. Hans Schuurmans was het tweede slachtoffer: “effe wennen” zei Henk die strategisch van het veld af werd geblazen. Leo van der Laan vond het aan zijn stand verplicht te winnen. Dat deed hij na een mooie combinatie. Bert Roest maakte er een dolle partij van. De gambieten wisselden elkaar af, maar meer dan remise zat er niet in. Adrie Butselaar zei over zijn partij:”Mijn stand lag al lang onder vuur en het was niet meer te houden” Dus verlies. Heel knap was de remise van Jan Bouwmans. Na een slagwisseling had Jan zelfs enige voordeel. Nóg knapper was de remise van Andreas Ongers. Jelmer kreeg maar geen vat op de stelling. Onderschatting? Knap Andreas! Michiel Luiten speelde een puike partij, stond er in het eindspel op het oog beter voor, maar moest toch remise toestaan. Hans Loots had het moeilijk, maar kon toch maar mooi remise afdwingen. Tot slot Henk de Groot die speelde een degelijke partij, waarbij de kansen over en weer neutraal waren. Ook remise. Resultaat voor Jelmer: 3 winst, 6 remise en 1 verlies. Knap.

Overzicht voor ronde 26, gespeeld op 9 maart  2020

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Leo van der Laan          –    Adrie Butzelaar             2-0

Michiel Luiten                –    Hans Vermeij               1-1

Henk Vogelenzang de J   –    Jelmer Martens             1-1

Serf Klinkenberg           –    Bert Roest                    1-1

Hans Loots                   –    Henk de Groot              0-2

Ad Vreeswijk                –    Hans Schuurman           2-0

Jaap Langerak, Richard Cousijnsen en Jan Bouwmans- Afwezig met geldige reden

Andreas Ongers en Jude Kasangaki – Niet gespeeld buiten schuld

Na Jelmer, Henk de Groot die ook goed scoort

Al vrij snel op de avond wist Leo, Adrie te verschalken met een direct winnende dam. Dit keer kreeg Jelmer weinig voor elkaar tegen Henk, die gedegen zijn positie in de gaten hield. Ook Bert wist Serf niet te verontrusten, met als gevolg een eerlijke remise. Ja, Henk de Groot doet het goed, maakt weinig fouten, kunnen we van Hans niet altijd zeggen, zal wel weer wat brommen. Hans Schuurman had de hekstelling, maar Ad was machtig op het centrum en blies Hans er mee op. Onder wat poeha van Michiel mocht Hans ook de hekstelling innemen, niets mis mee, dus ten onrechte verbrak Hans deze. Michiel kwam dus lang beter te staan, maar kon de beslissende tik niet vinden en moest zelf remise maken.

 

 

Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 2 maart  2020

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Henk Vogelenzang de J   –    Jude Kasangaki             1-1

Henk de Groot              –    Jan Bouwmans              2-0

Serf Klinkenberg           –    Ad Vreeswijk                2-0

Adrie Butzelaar             –    Hans Loots                   0-2

Hans Schuurman           –    Hans Vermeij               0-2

Leo van der Laan, Michiel Luiten, Richard Cousijnsen, Bert Roest en Andreas Ongers-Niet gespeeld buiten schuld

Jelmer Martens en Jaap Langerak-Afwezig met geldige reden.

Geen partij zonder fouten

De vijfentwintigste ronde was zonder het viertal, Richard, Leo, Bert en Michiel. Zij speelde voor de beker en daarvan elders een verslag. En Andreas moet voorlopig eerst herstellen van de heupbreuk. Adrie Butzelaar behoord inmiddels ook tot de elite van de pensionarissen, maar het heeft nog geen invloed op zijn spel gehad, d.w.z. zijn peil hoort hoger te zijn. Tegen Hans liep het positioneel volledig in de soep. (kan natuurlijk ook dat Hans uitstekend speelde). Ad Vreeswijk was tweemaal niet scherp tegen Serf, waar Serf wel secuur speelde. Hans Vermeij blunderde, maar had geluk dat Hans Schuurman het niet zag. Kun je die van Hans Vermeij nog wel verklaren, wat Hans Schuurman daarna deed moet met hoofdschudden worden begeleid. Dat laatste zal Jan Bouwmans ook wel gedaan hebben, tweemaal niet opgelet. Bij Henk en Jude had Flits niks te mekkeren gehad, als ze na 53 zetten gewoon remise hadden afgesproken, maar ja, ze gingen door en dat zag er minder goed uit.

Overzicht voor ronde 24, gespeeld op 18 februari  2020

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Michiel Luiten                –    Henk Vogelenzang de J   1-1

Bert Roest                    –    Leo van der Laan          1-1

Henk de Groot              –    Hans Schuurman           2-0

Serf Klinkenberg           –    Hans Loots                   0-2

Hans Vermeij, Jude Kasangaki, Jan Bouwmans en Adrie Butzelaar : niet gespeeld buiten schuld. Ad Vreeswijk, Jaap Langerak, Jelmer Marten en Andreas Ongers: afwezig met geldige reden

Deze week weinig veranderd

De bekercompetitie is weer begonnen, vandaar vier persoontjes die niet gespeeld buiten schuld achter hun naam kregen. Tegen UDG-Vriendenkring 2 werd het een 3-5 nederlaag. Elders het verslag hierover. Bij Michiel en Henk weinig vuurwerk, beide leken meer niet willen te verliezen, dan te winnen, alleen in het eindspel bracht Michiel zich in het nauw, wat door Henk niet werd onderkent. Was Hans vorige week tegen Michiel nog content, nu verraste hij zichzelf en Henk door zomaar twee schijven weg te geven. Daar waar Serf kansen had te winnen in het eindspel, ging Hans er met de punten vandoor met een drie om twee naar dam.  Bert vond dat Leo uitermate slecht gespeeld had na afloop, ja, dat kan wel zo zijn, maarrrr was hijzelf niet even slecht!

 

Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 11 februari  2020

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Henk Vogelenzang de J   –    Jude Kasangaki             0-2

Jelmer Martens             –    Leo van der Laan          2-0

Henk de Groot              –    Serf Klinkenberg           2-0

Hans Loots                   –    Bert Roest                    2-0

Hans Schuurman           –    Michiel Luiten                1-1

Hans Vermeij   Afwezig met geldige reden en ook Andreas Ongers,  Adrie Butzelaar,   Ad Vreeswijk,  Jaap Langerak.

Jan Bouwmans              –    Niet gespeeld buiten schuld

Blijkbaar moet Jelmer Martens clubkampioen worden

Ook Leo behoort tot degene die nalaat Jelmer te trakteren op een nederlaag. Na de eerste 30 zetten, heeft Jelmer iets voordeel, wat verandert in wat nadeel en een positionele fout, helaas, Leo kijk daar niet naar, winst verkeken en een blunder verderop maakte de strop. Hans Loots was tot man van de avond uitgeroepen, als hij Bert fraai te pakken had genomen, dat gebeurde niet, Bert moest eerst nogmaals zijn ogen dicht houden, waarna Hans alsnog wel makkelijk kon inkoppen. Tegen Hans Schuurman zagen we soms wat voordeel voor Michiel, maar het leek wel of hij dat niet wou, Hans kwam dus niet echt in moeilijkheden. Na afloop wist Henk precies waar hij het fout deed, het dubbeloffer van Jude is bekent, maar hij had beter zelf een tijdelijk offer kunnen doen en licht voordeel behouden. Even liet Serf in vol Klassiek Henk wat schrikken, maar zette niet door, weten we niet wat er dan gebeurt zou zijn, het eindigde omdat Serf een verkeerd idee had en een schijf zomaar weg deed.

Hans Vermeij speelde tegen Roy Vermeer voor de UPDB persoonlijk, een risicoloze partij. Andreas Ongers zegde af door de te sterke wind en Jan mocht daarom thuis blijven.

Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 4 februari  2020

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Henk Vogelenzang de J   –    Henk de Groot              1-1

Jelmer Martens             –    Bert Roest                    1-1

Serf Klinkenberg           –    Jude Kasangaki             1-1

Hans Vermeij               –    Hans Loots                   0-2

Jan Bouwmans              –    Michiel Luiten                0-2

Hans Schuurman           –    Leo van der Laan          0-2

Andreas Ongers            –    Adrie Butzelaar             0-2

Ad Vreeswijk                –    Afwezig met geldige reden

Jaap Langerak              –    Afwezig met geldige reden

Bert Roest verzuimt koploper te laten zakken

Lang had Jelmer het beste spel tegen Bert, hij wist zijn voordeel niet uit te breiden en maakte in het eindspel een positionele fout, Bert was echter te gretig en strafte deze niet af. Na 42 zetten had Henk Vogelenzang de Jong nog steeds schijven staan op 47, 46, 41 en 36. Helemaal buiten het spel gebleven en dat was te zien op het bord, Henk de Groot profiteerde ervan, maar op het beslissende moment nou net niet. Zowel Hans Loots als Leo combineerde met een vrijwel gelijke combinatie op dezelfde velden naar dam op 46. Serf wist Jude Klassiek op te dringen, maar Jude kwam daar beter in uit. Jude profiteerde er niet van, remise voor Serf dus een + punt. Bouw je een degelijke opstelling op, waardoor er richting winst blijft lonken, maak je een grote blunder en had Michiel beide punten. Met nog alle schijven op het bord, tructe Adrie, Andreas al in een vroeg stadium, hoe de combinatie wordt genoemd weet ik niet, wel voerde in het verleden onder het genot van een sigaar, Cees van Oosterom hem vaak uit.

Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 28 januari  2020

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Henk de Groot              –    Jude Kasangaki             2-0

Hans Loots                   –    Leo van der Laan          0-2

Hans Vermeij               –    Serf Klinkenberg           2-0

Jan Bouwmans              –    Jelmer Martens             0-2

Adrie Butzelaar             –    Bert Roest                    0-2

Andreas Ongers            –    Michiel Luiten                0-2

Henk Vogelenzang de Jong          – Niet gespeeld buiten schuld

Ad Vreeswijk, Jaap Langerak en Hans Schuurman afwezig met geldige reden.

Het weer maakte er een sombere avond van

Iemand moet toch de schuld krijgen van een avond vol fouten. Serf opende het bal, lette even niet op en kreeg een Haarlemmer te verstouwen. Van schrik wachtte hij deze niet af, maar gaf onterecht direct op. Het had maar één schijf gekost. Misschien waren Adrie en Bert wel eerder, een gezamenlijke niet geziene schijfverlies bij Adrie had dus geen gevolgen. Maar ja, een tweede keer zag Bert het wel, bleek het ook een Haarlemmer te zijn, kostte ook maar één schijf, maar dat vond Adrie blijkbaar niet genoeg, want hij gaf er direct nog één weg. Ook Jan deed mee aan de malaise, net toen hij dacht, gaat wel lekker, gaf Jelmer er vier en kreeg er vijf voor terug. Henk speelt altijd redelijk snel, komt niet gauw in tijdnood, Jude speelt nog veel sneller en ook dit keer ging het ten koste van zijn stelling. Henk kwam gewonnen te staan, maar verzuimde toen, echter in het dammeneindspel miste Jude een fatale drie om drie. Andreas hield het aanvankelijk redelijk vol, maar liet toch wat te gemakkelijk Michiel er door. Hans verraste zichzelf met een foutieve opening en Leo profiteerde optimaal.

Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 20 januari  2020

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Henk Vogelenzang de J   –    Adrie Butzelaar             0-2

Jelmer Martens             –    Andreas Ongers            2-0

Serf Klinkenberg           –    Leo van der Laan          0-2

Hans Loots                   –    Michiel Luiten                1-1

Jude Kasangaki             –    Hans Vermeij               2-0

Jan Bouwman, Ad Vreeswijk, Jaap Langerak, Hans Schuurman bekend afwezig. Bert Roest, niet gespeeld buiten schuld.

Adrie is er als de kippen bij als hij kaas ruikt

Halverwege de avond dacht Henk nog meer naar voren te drukken, toen hij hardhandig gestopt werd door Adrie. Een fraaie rondslag op het bord en dam in het vooruitzicht, maakte dat Henk direct kon opgeven. Jelmer had Andreas inmiddels laten zien dat het spelen van de kroonschijf niet altijd een goed idee is. De bomzet is natuurlijk bij Serf ook goed bekend, maar Leo nam hem toch, want met schijven bleef het wel gelijk, maar positioneel kwam Leo er veel beter uit. Hans en Michiel, de laatste had wel wat voordeel, maar gaf het te makkelijk weer weg, dus remise is het eerlijkst. Dapper Hans, je laten opsluiten op de korte vleugel, wel onverantwoord. Jude liet hem ontsnappen, Hans hield ook daarna vol met de opsluiting, maar dat kon ook redelijk. In het eindspel miste Hans het juiste moment en nam Jude alsnog de winst.

Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 14 januari  2020

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Henk Vogelenzang de J   –    Leo van der Laan          2-0

Jelmer Martens             –    Henk de Groot              2-0

Bert Roest                    –    Michiel Luiten                2-0-

Serf Klinkenberg           –    Andreas Ongers            2-0

Hans Vermeij               –    Adrie Butzelaar             0-2

Jude Kasangaki             –    Hans Loots                   2-0

Jan Bouwmans   Jaap Langerak  Hans Schuurman  Ad Vreeswijk  Afwezig met kennis geving.

Leo grootste knoeier van de avond.

 

 

Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 6 januari  2020

Wit                                 Zwart                         Uitslag

Serf Klinkenberg           –    Michiel Luiten                1-1

Hans Loots                   –    Henk Vogelenzang de J   0-2

Hans Vermeij               –    Henk de Groot              0-2

Adrie Butzelaar             –    Jelmer Martens             0-2

Jude Kasangaki             –    Jan Bouwmans              1-1

Andreas Ongers            –    Bert Roest                    0-2

Leo van der Laan          –    Niet gespeeld buiten schuld

Ad Vreeswijk                –    Afwezig met geldige reden

Jaap Langerak              –    Afwezig met geldige reden

Hans Schuurman           –    Afwezig met geldige reden

Het meest te zien bij Hans Vermeij-Henk de Groot

Leo had geen partij en dus vrij om rond te neuzen. Allereerst was Hans Vermeij aan bod, lang kijkend welke slagkeuze hij zou nemen, helaas de verkeerde, dus geen schijfwinst. Vervolgens keek Bert niet goed uit, mocht blij zijn dat Andreas de drie om drie naar dam niet zag en nu zelf in moeilijkheden kwam.  Michiel had het even benauwd, maar kwam er uit, na afloop dachten we dat Serf toen de winst had kunnen forceren, maar Flits denk daar anders over. Sterker nog, Flits legde en passant ook nog even bloot dat Michiel direct er na een fout van Serf had kunnen afstraffen. Hoewel Adrie het gevaar onderkende die Jelmer hem voorschotelde, miste hij toch de juiste verdediging en kon vrij snel capituleren.  Al snel volgde ook Andreas, Bert was zo geschrokken, kansen gaf hij niet meer weg. Hans Vermeij was ondertussen in een zeer gevaarlijk avontuur terecht gekomen, plaatste een lokzet die succes had en zou wel gaan winnen. Michiel en Serf hielden zichzelf verder koest, dus remise. Bij de andere Hans en Henk ging positioneel de laatste aan de leiding, maar eerst remise voor Jude en Jan, waar Jude in het eindspel een kans liet liggen. Henk Vogelenzang de Jong wist zijn positie niet te verbeteren, Hans kwam goed te staan, maar verviel in een aloude fout, verruilde zijn goede stelling weer naar achteren, zodat er een ruïne overbleef. Als laatste nog bezig de mannen van de eerste zin. Hans gaf eerst onnodig twee schijven weg, even later kreeg Henk er nog één cadeau en vervolgens vergat Hans het aanplakken bij zijn damhalen en verloor alsnog.